Belgie hlásí ztrojnásobení podílu FSC certifikovaného materiálu na trhu tisknout

Hned dvě aktuální nezávislé studie potvrdily, že v Belgii výrazně narostlo jednak zastoupení FSC certifikovaného materiálu na trhu a také znalost FSC značky mezi veřejností.

Podle dostupných informací se za posledních šest let téměř ztrojnásobilo množství FSC cetifikované dřevěné suroviny na trhu na aktuálních 15 procent. Výzkum ukazuje, že ačkoliv celkové počty certfikovanémo materiálu rostou, v některých oblastech trhu není růst tak markantní – měkké dřevo (14,3 procenta), listový materiál (16,2 procenta), tropické dřevo (7,6 procenta), tvrdé dřevo z mírného pásma (2,2 procenta). Relativně malý podíl FSC certifikovaného tropického dřeva a tvrdého dřeva z mírného pásma odráží nízkou dostupnost těchto typů certifikovaného dřeva. Podrobnosti najdete v samotné studii.

Druhá, zatím nepublikovaná, studie přináší informace o nárůstu povědomí o značce FSC mezi obyvateli a také zvýšení viditelnosti a dostupnosti FSC certifikovaných výrobků v obchodech – papíry, psací potřeby, knihy, bankovní výpisy, jízdenky – to vše přispělo k tomu, že více jak třetina Belgičanů identifikuje FSC značku a více jak polovina těchto lidí ví, co toto označení znamená.

Samotná belgická vláda od roku 2011 podporuje nárůst podílu dřevařských výrobků z udržitelně obhospodařovaných lesů velmi jednoduše – stanovením cílů do roku 2018. To pomohlo v konečném důsledku zvýšit celkový podíl FSC certifikovaného dřeva. Okolní státy jako je Holandsko nebo Velká Británie mají zastoupení FSC certifikovaného dřeva na trhu ještě vyšší, což ukazuje na jistý evropský trend v této oblasti.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038