Do veřejného testování OCP, které začalo v dubnu, se zapojilo 150 firem. tisknout

FSC děkuje všem, kteří se do veřejného testování zapojili, za jejich cennou zpětnou vazbu a návrhy. Vyzkoušení OCP doporučujeme firmám, které se ještě do testování nezapojily. Jsme seznámeni s obavami od firem z různých dřevozpracovatelských odvětví ohledně zavádění OCP a bereme je velmi vážně.

Tímto bychom chtěli zdůraznit, že FSC nechce nutit držitelům certifikátu systém, zvláště pak, když značná část z nich nevěří v přínosy tohoto systém pro jejich podnikání. Na druhou stranu je jasné, že systém FSC je zranitelný při předávání základních informací mezi držiteli certifikátu o obchodovaném zboží (FSC prohlášení, množství a druh zboží apod.). S ohledem na silný růst systému FSC je jeho budoucí integrita ohrožena pokud nedojde k úpravě systému. Neřešení této otázky může ohrozit také podnikání držitelů certifikátu na celém světě.

Snižování administrativní zátěže

OCP byla navržena a vytvořena k tomu, aby řešila nesprávné předávání základních informací o obchodovaném FSC zboží mezi dvěma subjekty a tedy i v celém zpracovatelském řetězci. Není našim zájmem zvýšit administrativní zátěž držitelům certifikátu. Zavázali jsme se snížit administrativní zatížení a v současné době hledáme cestu, jak by to OCP mohlo zajistit a zároveň zaručit integritu celého systému.

Také se snažíme najít řešení, jak by uživatelé OCP mohli zároveň automaticky plnit i velkou část FSC standardu, což by snížilo administrativu a ulehčilo auditování. Budeme rádi za jakékoliv nápady, které by k tomuto cíli vedly.

 Zvažujeme dobrovolnost užívání OCP

Rovněž chceme zdůraznit, že bedlivě nasloucháme obavám uživatelů systému FSC, mezi které patří také navrhovaná závaznost používat systém OCP. Proto prověřujeme všechny možnosti zavedení OCP včetně toho, že by bylo OCP zcela nebo některé jeho částí dobrovolné.

Jako alternativní řešení nesprávného předávání základních informací mezi držiteli certifikátu právě zkoumáme možnosti auditování transakcí. Při tomto druhu auditu jsou přímo porovnány údaje o jedné transakci u obou obchodních partnerů. To by znamenalo, že držitelé certifikátu budou podstupovat další audity pro každého jejich certifikovaného odběratele – OCP by pak pro ně nebylo nutné využívat.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038