První certifikát uhlíkové stopy v České republice získala tiskárna tisknout

Pražská tiskárna AFBKK se podílela na pilotním testování nového standardu zaměřeného na výpočet uhlíkové stopy společnosti či konkrétního výrobku. Výsledkem tesotvání bylo získání certifikátu, který umožňuje společnosti využívat nové příležitosti a výhody.

V certifikačním procesu použila tiskárna AFBKK standard společnosti NEPCon pro výpočet uhlíkové stopy na 1 kg potištěného výrobku, přičemž zahrnula všechny emise CO2 od lesa až po moment, kdy je výrobek prodán. Tento způsob výpočtu je znám jako „cradle to gate“. Certifikační audit ověřil, že celkové emise společnosti za rok 2013 jsou 1017t CO2eq a emise CO2 na 1 Kg výrobku je 0,85 kg CO2eq.

Proč certifikace uhlíkové stopy?

Certifikace uhlíkové stopy produktu poskytuje výrobcům možnost nabízet výrobky s označením „carbon neutral“, což je na západních trzích vyžadováno čím dál častěji a v některých zemích se tato značka stala v polygrafii běžným standardem. V dnešní době, kdy je situace na trhu velmi složitá, může být možnost nabídnout tuto službu velkou konkurenční výhodou. Označení výrobku „Carbon neutral“ znamená, že hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých při produkci daného výrobku byla ofsetována. Jinými slovy, bylo identifikované množství skleníkových plynů nakoupeno z určitého projektu, který na jiném místě (většinou v zemích 3. světa) prokazatelně snížil hodnotu emisí skleníkových plynů.

Cílem zavedení systému uhlíkové stopy je snížit tuto stopu v rámci dané společnosti a výrobků. Nejprve je důležité udělat si v rámci společnosti podrobnou analýzu své činnosti v oblasti spotřeby energií, dopravy a použitých materiálů, což následně přináší finanční úspory.  

„Byli jsme překvapeni, jak jednoduché bylo vypočítat naši uhlíkovou stopu. Nejdůležitější bylo identifikovat místa v rámci naší společnosti a v celém výrobním řetězci, kde emise vznikají a dále najít možnosti snížení naší uhlíkové stopy. Certifikace ve spolupráci se společností NEPCon nám dává jistotu, že výsledky výpočtu naší uhlíkové stopy, které zákazníkům na výrobcích poskytujeme, jsou správné“ říká Monika Kočvarová z tiskárny AFBKK.

Certifikace uhlíkové stopy podle standardu společnosti NEPCon zajišťuje, že výpočet emisí skleníkových plynů odpovídá mezinárodním standardům (jako GHG Protocol, ISO a PAS) a je proveden dle nejlepších známých postupů. Hlavní podmínkou získání certifikátu je nastavení systému snižování skleníkových plynů v rámci společnosti během jednotlivých let, což poskytne možnost používat na výrobcích logo uhlíkové stopy. K výpočtu samotných skleníkových plynů jsou společnostem poskytnuty potřebné nástroje k zjednodušení celého procesu


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038