Výroční zpráva FSC ČR za rok 2014 k dispozici tisknout

V uplynulých měsících jsme dokončili výroční zprávu mapující činnost naší organizace v roce 2014. Plné znění výroční zprávy je k dispozici v elektronické podobě na našich webových stránkách. Případní zájemci se mohou zastavit pro tištěnou verzi u nás v kanceláři.

A co zásadního se v uplynulém roce událo?

Na konci roku 2014 bylo celosvětově certifikováno více než 183 milionů hektarů lesa v 79 zemích světa, na tyto certifikáty lesního hospodaření pak navazuje síť více než 28 000 certifikovaných podniků ve zpracovatelském řetězci. V České republice tvoří certifikovaná plocha lesů 50 077 hektarů, počet podniků s certifikátem FSC CoC se zvýšil ze 189 na 218.

Bylo připraveno nové znění Českého standardu FSC, které bylo v prvním čtvrtletí roku 2015 schváleno mezinárodní organizací FSC. Důležitou událostí bylo také uspořádání mezinárodní konference o systému lesní certifikace FSC, nad kterou přijal záštitu ministr životního prostředí Richard Vrabec. Hlavním tématem konference byly možnosti certifikace lesních majetků v systému FSC a nové možnosti na trhu s FSC certifikovaným materiálem.

V rámci podpory zpracovatelského řetězce jsme v roce 2014 realizovali e-learningové kurzy na téma FSC certifikace a Evropského nařízení o dřevě (EUTR). Najdete je zdarma na webu http://elearning.czechfsc.cz/.  Společně s kurzy vznikly také dvě příručky – Manuál pro zavádění certifikace FSC­‑Coc a Manuál pro zavádění evropského Nařízení o dřevě (EUTR). Obě publikace jsou obsáhlým materiálem, věnují se komplexně dané problematice a vedle základních informací přinášejí také tipy z praxe jak při zavádění EUTR, tak při certifikaci FSC.

Rozběhli jsme také realizaci vzdělávacích programů v pražských lesích a úspěšně proběhl druhý ročník fotografické soutěže, do kterého bylo přihlášeno přes 3000 fotografií. Spolupracovali jsme také s firmou TetraPak na úspěšné spotřebitelské kampani „Pohádkové lesy.“


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038