Indonéské pralesy zachrání naše rozhodnutí tisknout

Pomoci uhasit ekologickou katastrofu v Indonésii může i odpovědná spotřeba a nákup ekologicky šetrných produktů. A to nejen palmového oleje, ale i papíru a výrobků ze dřeva z FSC (Forest Stewardship Council) certifikovaných lesů, upozorňuje indonéská centrála ekologické organizace WWF (World Wildlife Fund). Až 60% tamějších pralesů je vytěženo nelegálně a více než ¼ z celkové těžby je použita pro dřevozpracovatelskou produkci[1].

Indonéské nelichotivé prvenství

Indonésie stojí nejvýše na nelichotivém žebříčku rychlosti odlesňování [2]. Původní panenský les ustoupil zájmům těžařských společností, plantážím olejových palem a kaučukovníku. Za posledních dvanáct let ubylo 60 000 km2 pralesa. S deštným pralesem mizí i volně žijící ohrožené živočišné druhy jako orangutani, sloni, tygři. O svoje přirozené prostředí a možnosti obživy přicházejí i domorodí obyvatelé lesa.

Na to, že situace je kritická, poukázal koneckonců také oceněný herec Leonardo DiCaprio při předávání Zlatých globů. "Chtěl bych se o tuto cenu podělit se všemi původními národy po celém světě…. Je čas poslechnout váš hlas a ochránit tuto planetu pro další generace," řekl Leonardo DiCaprio.[3] A společně s WWF se snaží prostřednictvím své nadace zachovat centrální část Sumatry „30 hills“. [4]

Stačí si umět vybrat

K omezení či zastavení odlesňování si stačí umět vybrat. Řešením můžou být značky zodpovědné spotřeby. Na světě zatím nenajdete certifikaci palmového oleje, které by největší ekologické organizace jako Greenpeace či WWF respektovaly, ale jinak je tomu s výrobky ze dřeva.

“FSC logo na produktech dokazuje, že výrobci dbají na ochranu přírody. Dřevo pochází z produkčních, ne původních lesů,” doporučuje koordinátorka kampaní WWF Indonesia Margareth Meutia.[5]

Funkce produkčního lesa je oproti původnímu či přirozenému lesu primárně produkce dříví.  Zachovává si ale i půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou, krajinotvornou či rekreační funkci, které u monokulturních plantáží chybí.

FSC jako nejvíce respektovaná certifikace lesního hospodaření

Certifikát FSC zákazníkovi zaručuje, že dřevo bylo vytěženo legálně a v souladu se zásadami šetrného, ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření. Vytěžené dřevo je sledováno v celém průběhu jeho zpracování a spotřebitel má jistotu, že jde opravdu o legálně vytěžené dřevo. Certifikace lesního hospodaření probíhá nezávislou certifikační firmou. V případě porušení podmínek je certifikát odebrán.

Špatný výběr je výběr bez budoucnosti

Pokračující odlesňování může nevratně narušit ekosystémy vázané na původní deštný les. [6]  Jedním z důsledků jsou např. extrémní výkyvy počasí způsobené narušením koloběhu vody. Dopadem jsou i humanitární katastrofy způsobené dlouhými obdobími sucha a nenadálými povodněmi či migrace plynoucí z nesoběstačného hospodářství a ekonomickou nestabilitou. Tomu lze zamezit odpovědnou spotřebou a výběrem produktů bez palmového oleje, či certifikovanými produkty jako je FSC.


[1] http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/deforestation_causes/illegal_logging/

[2] http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ncgFQAISaGo

[4] http://leonardodicaprio.org/saving-30-hills-in-sumatra/

[5] http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/12/wwf-indonesia-embassies-call-use-eco-labeled-products.html


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038