V polovině června bude zahájena třetí veřejná konzultace standardu pro zpracovatelský řetězec tisknout

Do předložené verze standardu jsou zapracovány čtyři sekce z draftu standardu FSC-STD-20-011 V4-0 Hodnocení zpracovatelského řetězce (určený pro certifikační firmy) týkající se ověření transakcí.

Tyto sekce popisují pravidla, která musí certifikační firma dodržet při auditu a mohou být revidována zároveň s aktuální verzí standardu FSC-STD-40-004 V3-0. Oba dva dokumenty je možné připomínkovat pomocí internetové platformy, která má ulehčit posouzení těchto dokumentů. Konzultace bude probíhat v období 15. června až 31. srpna 2016

Níže je uvedeno pět nejdůležitějších změn v návrhu standardu pro zpracovatelský řetězec (FSC-STD-40-004 V3-0). Všechny změny najdete plném znění standardu.

  • Jsou navrženy nové požadavky ověřování transakcí, které umožní certifikačním firmám ověřit transakce mezi držiteli certifikátu. Navrhuje se, že držitelé certifikátu budou hodnocení, zda je u nich vysoké nebo nízké riziko chybných prohlášení v jejich dodavatelském řetezci (souvisejících s nakoupeným a prodaným FSC materiálem/výrobky).
  • Změna v pravidlech multi-site certifikátu, které umožní v rámci tohoto schématu sdílet kreditní účty a vypočítávání procentního podílu FSC suroviny.
  • Úprava pravidel kreditního systému zpřesňující výpočty v kreditním sytému výrobků z různých druhů a typů dřevních materiálů a prodloužení platnosti doby kreditu z 12 na 24 měsíců.
  • Snížení hranice pro označování dřevěných výrobků štítkem „FSC Recycled“ z 85 % na 70 % (stejně jako je tomu u „FSC Mix“ výrobků).
  • Zapracování doporučení (Advice notes) a interpretací standardů, které vznikly od publikace současně platné verze standardu pro zpracovatelský řetězec.

S další otázkami se prosím obraťte na koordinátorku projektu Lucia Massaroth (l.massaroth@fsc.org).

Všechny informace, tedy plné znění navrhovaného standardu a odkaz na internetovou platformu najdete na webu FSC International. Prosím všechny připomínky posílejte skrze tuto internetovou platformu.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038