Dva nové národní standardy FSC lesního hospodaření tisknout

V uplynulých měsících byly přijaty dva národní standardy FSC lesního hospodaření a to v Číně a Metropolitní Francii – tedy oblasti, která je součástí evropského kontinentu.

Aby mohly být standardy vytvořeny, bylo třeba na daných územích propojit zainteresované aktéry z oblasti ekonomické, ekologické a sociální. Díky tomuto složení jsou u národních standardů vždy diskutovány a brány na zřetel požadavky a připomínky všech zainteresovaných stran, takže je eliminováno riziko převážení zájmů jedné z nich nad ostatními.

Čína – je se svojí rozlohou lesů na pátém místě na světě, přírodní lesy tvoří 64 % rozlohy, lesní plantáže pak 36 %.

Francie – více než 25 % Francie je pokryto lesním porostem, státní lesy pak pokrývají kolem 12 % zalesněné plochy, významný je podíl soukromých vlastník, na které připadá cca 70 % zalesněných oblastí.

Velmi důležité také je, že se při tvorbě národního standardu vždy přihlíží k lokálním zvyklostem a platným zákonům. Finální znění standardu pro lesní hospodaření tak reflektuje aktuální situaci a případné problémy.

Jakmile se tzv. standardizační komise v obou zemích dobrala finálního znění, je následně standard ještě připomínkován či rovnou schválen přímo v centrále FSC v Bonnu. Následně pak je jeho elektronická podoba umístěna ke stažení na webových stránkách a lokální zastoupení FSC obvykle připravuje i tištěnou podobu.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038