FSC - One Simple Action aneb proč je odpovědná spotřeba důležitá tisknout

FSC je jedinou certifikací lesního hospodaření, která působí skutečně celosvětově a pomáhá chránit jak lesy, tak i jiné vzácné eko a bio systémy v mnoha ohrožených světových oblastech. Je také nejvíce rozšířenou certifkací v dřevozpracovatelském a následně i spotřebitelském řetězci. Najděte si chvilku a podívejte se, proč má smysl odpovědná spotřeba a přírodě blízké lesní hospodaření! Když si vyberete FSC, pomůžete podpořit principy a aktivity, které vedou k ochraně ovzduší, vodních toků a k celkovému zachování a zlepšení kvality života.

Certifikace FSC je tedy vhodná a správná pro všechny a navždy hned z několika důvodů: 

  • FSC zabraňuje odlesňování – FSC zabraňuje přeměně přirozených lesů na plantáže nebo jiné nelesní využití půdy, jako je například bytová výstavba či přeměna na zemědělskou půdu.
  • FSC omezuje tvorbu holosečí – FSC má celosvětově nejpřísnější standardy pro lesní hospodaření. Pro zachování lesních ekosystémů omezuje FSC certifikace tvorbu holosečí pouze na nezbytné minimum (liší se podle konkrétního národního standardu). Správce lesa toto omezení vede k tzv. výběrnému hospodaření, které je pro lesy přirozenější.
  • FSC ochraňuje vzácné a ohrožené druhy – součástí FSC certifikace není pouze způsob hospodaření v lesích, ale také jeho vztah k okolnímu prostředí. Velmi důležitá je proto ochrana ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů.
  • FSC chrání vzácné lesy a lesy s vysokou ochranářskou hodnotou – jedním z principů FSC lesního hospodaření je ochrana lesních porostů s vysokou ochranářskou hodnotou a stejně tak zachování starobylých lesů se vzácnými dřevinami.
  • FSC zakazuje používání nebezpečných chemikálií – chemické látky, především v podobě pesticidů jsou v FSC certifikovaných lesích zapovězené, a to se týká i těch, které se běžně při péči o lesní porosty používají.
  • FSC dbá na práva domorodých obyvatel – FSC respektuje právní i zvyková práva domorodých obyvatel a stejně tak respektuje a ochraňuje místa sociálně a kulturně důležitá.
  • FSC má pozitivní vliv na kvalitu vody – lesní porosty přirozeně filtrují většinu celosvětové vody. FSC ochraňuje vodní toky, jezera v oblastech, kde jsou často nedostatečná pravidla a omezení pro těžký průmysl.

Značka FSC znamená nejen odpovědné lesní hospodaření, ale především odpovědnou spotřebu dřevěných výrobků a přístupu k prostředí kolem nás – proto si FSC volí také celá řada globálně působících firem. Vše je pouze o rozhodnutí vybrat si ty správné produkty, o jednoduché volbě, o jednoduché akci. Na podporu uvědomění si důležitosti odpovědné spotřeby vzniklo krátké video a informační web One Simple Action.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038