FSC se distancuje od firmy Schweighofer Group nenapraví-li rychle svá pochybení tisknout

Bonn, Německo (7. prosince, 2016) – Říjnová obsáhlá zpráva pro organizaci Forest Stewardship Council (FSC) ukázala na závažná pochybení firmy Schweighofer Group (SG), nesrovnalosti a nezákonnosti při jejích obchodních transakcích se dřevem a na nelegální těžbu rumunské pobočky společnosti. Proto se organizace FSC jako jediný certifikační systém lesního hospodaření rozhodla tuto situaci řešit. Bez splnění nápravných opatření SG nebude moci deklarovat svoji činnost a produkty v souladu se standardy FSC jako legální a šetrné k životnímu prostředí i společnosti. 

Podnikům Schweighofer Group byly již dříve odebrány certifikáty FSC a tyto společnosti tedy nemohou používat značku FSC. Organizace Forest Stewardship Council nyní udělila firmě podmínku a dvouměsíční lhůtu na vyřešení všech pochybností a pokud tak firma jasně neučiní, FSC se od ní bezpodmínečně distancuje a Schweighofer Group bude tzv. dis-asociována. Schweighofer Group musí splnit všechny požadavky FSC (viz níže) do příštího setkání Výkonné rady FSC, které začíná 7. února 2017.
 
FSC pevně věří, že toto rozhodnutí je nejúčinnějším nástrojem, jak zajistit, aby Schweighofer Group začala opravdu aktivně jednat a vyřešila své jakékoliv zapojení do nesrovnalostí či nelegální činnosti při obchodu se dřevem.
 
Dis-asociace znamená, že firma (ani její pobočky či závody) nemůže používat značku FSC, nemůže o žádat certifikační firmy o udělení tohoto certifikátu a pochopitelně nemůže prodávat své dřevo jako dřevo s certifikátem FSC. Organizace Forest Stewardship Coucil tímto dbá na důvěryhodnost certifikovaných produktů či suroviny, která je dodávána i na území České republiky. Omezení a podmínky udělené Schweighofer Group se ale nevztahují na prodej dřeva této firmy s jinými certifikáty (např. PEFC a PEFC Controlled Sources), neboť přes závažná pochybení tyto organizace v podobném řízení u SG žádné problémy nespatřily.
 
Rozhodnutí FSC padlo na základě zprávy nezávislého panelu, který byl ustanoven v březnu 2016 k důkladnému vyšetření obchodních činností Schweighofer Group v Rumunsku. Stížnost na Schweighofer Group podal Světový fond na ochranu přírody (WWF) Německo.1 
 
Výsledkem vyšetřování panelu je potvrzení existence „jasných a přesvědčivých důkazů“2, že firma Schweighofer Group byla zapletena do zjevných nesrovnalostí a ilegalit ve svém obchodu se dřevem v Rumunsku a do těžby dřeva z lesních pozemků, které byly zakoupeny za pochybných okolností. Výsledky vyšetřování vedly panel k závěru, že se Schweighofer Group svým zapojením do stále probíhající a trvající ilegální těžby a obchodu se dřevem dopustila porušení Podmínek pro přidružení (Policy for Association) k FSC3.
 
Řešení těchto problémů vyžaduje spolupráci jak zástupců průmyslu (SG), tak místní veřejnosti a občanské společnosti. FSC jako důvěryhodné a robustní certifikační schéma je připraveno být platformou dialogu. Pro zapojení se do konstruktivního diskuze v Rumunsku to ale také znamená ujistit se, že lesnické společnosti jako je třeba Schweighofer Group, rozumí důležitosti významu udržitelnosti a legality a zároveň se spolu s dalšími zájmovými skupinami zavazují k jasným a rozsáhlým zlepšením v jejich činnosti v rumunském lesnickém sektoru.
 
Výkonná rada FSC vzala v potaz nedávná opatření zavedená Schweighofer Group k odstranění nedostatků v systému, především spojené se systémem náležité péče, ale pro budoucí spolupráci s FSC jsou v mnoha oblastech stále potřebná velmi výrazná zlepšení,“ dodává Kim Carstensen, ředitel FSC. 
 
Podmínečné distancování FSC znamená pro Schweighofer Group povinnost splnit následující požadavky, a to do února roku 2017, kdy bude zasedat Výkonná rada FSC:
 1. Veřejně přijmout zodpovědnost za nesrovnalosti v dodavatelském řetězci a zavázat se k nápravě příslušných nedostatků ve spolupráci s nevládními organizacemi místní občanské společnosti.
 2. Vést transparentní a konstruktivní dialog se zástupci environmentální a sociální sekce o jasném plánu náprav založeném na doporučeních panelu pro řešení stížností. Tento plán musí řešit jednak zmíněné a stále existující významné nedostatky v obchodech SG, stejně jako již způsobené dopady na lesy a komunity, které byly jejich neregulérním podnikáním poškozeny.
 3. Předložit tento předběžný plán na odstranění nedostatků Výkonné radě FSC ke schválení.
 
Pokud Schweighofer Group do února 2017 nepředloží Radě FSC dostatečné důkazy o uspokojivé nápravě těchto pochybení, Výkonná rada FSC rozhodne o definitivním distancování se od firmy Schweighofer Group.
 
Krátké shrnutí kauzy najdete zde.
 
Zdroj: https://ic.fsc.org/en/news/id/1725. 


1 https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs
 
2 Důkazy dostupné panelu pro řešení stížností musí splňovat podmínku vysoké pravděpodobnosti a důvěryhodnosti. Panel pro řešení stížností je přesvědčen, že se Schweighofer Group dopustila porušení Policy for Association. (dle definice  „Standard of certainty“ v “Processing Policy for Association Complaints in the FSC Certification Scheme” FSC-PRO-01-009).
 

3 https://ic.fsc.org/preview.fsc-pol-01-004-v2-0-policy-for-the-association-of-organizations-with-fsc.a-134.pdf

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038