Inspirativní příběh první FSC skupinové certifikace ve Vietnamu tisknout

I přes tvrdé přírodní podmínky ve formě silného větru, eroze a písku se skupina zemědělců v centrální části Vietnamu rozhodla proměnit nepřízeň osudu v novou příležitost.

Nejen, že se tito zemědělci potýkaly s písčitou půdou a silnými větry, ale život jim také ztěžovalo válečné bombardování v 60. letech, nelegální těžba a rychlé tempo odlesňování původních lesů.

V 90. letech spustila vietnamská vláda program na zalesňování, který měl pomoci chudým venkovským oblastem.  V rámci něj začali farmáři z Quang Tri pěstovat akáty na degradovaných a písčitých půdách. Nejen, že se stromy daly zakrátko zpeněžit a staly se tak zdrojem obživy pro místní obyvatele, ale zlepšily bonitu půdy a její protierozní vlastnosti.

V roce 2010 pak sami farmáři vytvořili skupinu a se stali prvními držiteli FSC skupinové certifikace ve Vietnamu. V současné době hospodaří na majetku o rozloze 1 393 ha zhruba 517 malých vlastníků, vč. vesnic a malých asociací. Jak se informace o tomto projektu začaly šířit, reagovali na ně spotřebitelé a zákazníci, díky jejichž impulzu obchodní řetězec IKEA farmáře finančně podpořil a stal se jejich odběratelem. 

Díky dobré organizaci však Quang Tri skupina malých vlastníků byla schopna dodávat surovinu do IKEA přímo, bez prostředníků. Důvodem byla také poptávka po FSC surovině, také na export. Avšak dalším z důvodů, proč je o jejich dřevo takový zájem, je samotný způsob hospodaření, kdy běžnou 4-5 letou obnovní dobu prodloužili na 9-11 let a kvalita dřeva se tak výrazně zlepšila.

Que Anh Vu, koordinátorka skupiny tvořící národní FSC standard, dodává, že tento pilotní projekt ukazuje další přidanou hodnotu certifikace a má potenciál ji rozšířit i na zbývající plochu plantáží o rozloze asi 2.5 milionů hektarů, kterou spravují malí vlastníci po celém Vietnamu.

„Díky skupinové organizaci jsou také zmenšeny administrativní a finanční náklady na certifikaci,“ uvádí Que Anh, „hospodáři jsou si tak nyní daleko více vědomi sociálních a environmentálních dopadů ekosystémových služeb. A s jejich větší zkušeností a znalostí budou moci lesy obhospodařovat trvale udržitelným způsobem mnoho let.“ 

Aktivity farmářů jsou součástí pilotního programu projektu ForCES, který v roce 2011 odstartovalo SNV Netherlands Development Organisation a FSC s podporou Programu OSN pro životní prostředí. 

Zdroj: FSC Int.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038