Dobré dřevo 61/2019 tisknout

datum vydání: 2.7.2019

Milí čtenáři,

Víteje u prázdninového vydání magazínu FSC ČR Dobré dřevo, který se pravidelně věnuje lesnickým a dřevozpracovatelským tématům. Věříme, že vám výběr článků pro aktuální vydání našeho magazínu nabídne inspirativní čtení ať už v zaměstnání, při odpočinku nebo na dovolené.

První článek červencového vydání se věnuje sociologickému výzkumu, který si v minulém roce nechalo vypracovat FSC ČR. Jeho výsledky mimo jiné ukazují, že většina čechů považuje za nejdůležitejší funkci českých lesů ochranu živočichů, rostlin a hub či ochranu klimatu, zatímco produkci dřeva považuje za nejdůležitější pouze cca 10% respondentů. To však nejsou jediné zajímavé skutečnosti, které výzkum přinesl. Podrobnější výčet výsledků najdete v článku.

Neméně zajímavé čtení nabízí článek, který popisuje nejnovější vývoj v technologiích odhalování a vystopování původu nelegálně vytěženého dřeva. FSC hraje v boji s tímto typem zločinu nenahraditelnou roli a stalo se jedním z hlavních hnacích motorů iniciativy, která si klade za cíl sesbírat vzorky dřeva ze všech lesů světa. Ty následně budou sloužit jako referenční materiál pro určení přesného původu jakéhokoli kusu dřeva na světě. Více informací o této problematice se dočtete v samotném článku.

Stejně jako loni, i letos bychom všechny čtenáře Dobrého dřeva rádi pozvali na výstavu nejlepších snímků z loňského ročníku fotosoutěže "Není les jako les", která se koná již od prvního července v Brně. Více informací k výstavě je k nalezení v přiloženém článku.

V aktuálním čísle Dobrého dřeva se také hned dvakrát budeme věnovat novým nebo aktualizovaným dokumentům FSC, které nabyly platnosti v nedávné době. Prvním z nově schválených dokumentů je revidovaná verze Pravidel pro používání pesticidů. Ta si klade za cíl co nejvíce omezit používání nebezpečných chemických přípravků v FSC certifikovaných lesích. Druhým důležitým a nově zveřejněným dokumentem je Manuál pro používání značky FSC držiteli licencí pro propagační účely.

Stejně jako v každém Dobrém Dřevu, i v nejnovějším vydání nemůže na závěr chybět výběr fotografií z některé z domácích nebo světových fotosoutěží. Tentokrát jsme se rozhodli pozvat vás ke zhlédnutí vítězných fotografií z letošního ročníku jedné z nejprestižnějších tuzemských fotosoutěží Czech Nature Photo.

Příjemné chvíle u Dobrého dřeva vám přeje,

Tým FSC ČR

 

Spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz      www.mzp.cz

Obsah čísla

Jak vnímají certifikát FSC jeho držitelé? FSC zveřejnilo Global Market výzkum za rok 2018

FSC jednou za každé dva roky organizuje výzkum nazvaný „Global Market Survey“, jehož cílem je zjistit, jak vnímají značku a organizaci FSC držitelé certifikátu a také majitelé licence pro využívání značky FSC pro propagační účely. Díky výsledkům výzkumu jsme schopni lé... číst více

Za nejdůležitější funkce lesů považuje většina Čechů ochranu živočichů, rostlin nebo klimatu

Polovina respondentů uvedla jako nejdůležitější funkci českých lesů ochranu živočichů, hub a rostlin či ochranu klimatu. Produkci dřeva pak jako nejdůležitější vidí jen 10 % české veřejnosti. Ukázal to sociologický výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologické... číst více

Lesní detektivové spolupracují s FSC na nových technologiích pro odhalování nelegálního dřeva

Když se v dubnu 2014 objevilo ve srílanském přístavu 420 tun sytě karmínového dřeva, celníci na ně hleděli s podezřením. Dřevo cestovalo ze Zanzibaru do Hongkongu, kde by z něj byl nejspíš vyroben drahý nábytek pro čínský trh. Díky tipu, který obdrželi srílanští celníc... číst více

Celebrity a ochránci přírody se spojili. Zpěvák David Kraus v červnu propagoval udržitelné lesy

Více než 60 % lesů v ČR je nemocných. Přírodní klimatizace naší země pomalu umírá a s ní mizí z naší krajiny i voda. Dvanáct celebrit v čele s Davidem Krausem nebo Martou Jandovou se rozhodlo podpořit nový projekt Pomáhám přírodě, který každý měsíc otevře nové téma. “C... číst více

Přijďte se podívat do brněnské Vaňkovky na nejlepší snímky z fotosoutěže Není les jako les

V brněnském nákupním centru Galerie Vaňkovka jsou od začátku července k vidění vítězné snímky z loňského ročníku fotosoutěže FSC ČR „Není les jako les“. Celkem devět fotografií (tři nejlepší z každé kategorie) na velkoformátových panelech jsme umístili u fontány v... číst více

FSC schválilo nová pravidla pro používání pesticidů

Výkonná rada FSC schválila revidovaná Pravidla pro používání pesticidů. Nová verze pravidel bude platná od prvního srpna. Revidovaná verze Pravidel pro používání pesticidů FSC PESTICIDES POLICY (FSC-POL-30-001) je dostupná v dokumentovém centru. Nová pravidla ... číst více

Proč je důležité kupovat tropické dřevo pouze ze odpovědných zdrojů

Myšlenka nákupu výrobku vyrobeného z tropického dřeva vyvolává před očima řady zákazníků i obchodníků v Evropě a Americe živou představu obřích lesních ploch vypleněných kvůli nelegální těžbě dřeva a konstantního nebezpečí, které v takových lesích hrozí nepřebernému mn... číst více

Revidovaný manuál pro používání loga FSC pro propagační účely vstoupil v platnost

Revidovaná verze Manuálu pro používání značky FSC držiteli licencí pro propagační účely nabyla platnosti od 1. června 2019. Držitelé propagační licence FSC můžou už v současné době využívat FSC ochranné známky k propagaci FSC certifikov... číst více

Fotosoutěž Czech Nature Photo 2019 zveřejnila vítězné snímky

Letošní ročník jedné z nejprestižnějších fotosoutěží s přírodní tématikou, Czech Nature Photo je u konce. Odborná porota, které předsedal fotograf a lektor Michal Kraus a jejímž členem byla například i vítězka World Press Photo v kategorii příroda Ami Vitale, vybrala t... číst více

FSC v číslech - červen 2019

Jako vždy přínášíme na závěr Dobrého dřeva nejnovější čísla týkající se certifikované plochy a množství certifikátů zpracovatelského řetězce nejen ve světě, ale také v České republice. Certifikace ve světě: Celková certifikovaná plocha: 199,185,407 ha (ke 4. 6... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038