FSC schválilo nová pravidla pro používání pesticidů tisknout

Výkonná rada FSC schválila revidovaná Pravidla pro používání pesticidů. Nová verze pravidel bude platná od prvního srpna.


Revidovaná verze Pravidel pro používání pesticidů FSC PESTICIDES POLICY (FSC-POL-30-001) je dostupná v dokumentovém centru.

Nová pravidla rozdělují chemické látky podle nebezpečnosti do 4 kategorií. Nejnebezpečnější látky bude moci použít pouze v případech, kdy to nařídá státní orgány nebo v případě nouzového stavu. Pro méně nebezepečné látky dokument využívá systém založený na principu určení míry rizika. Neposuzuje tudíž pouze aktivní nebezpečí, které jednotlivé účinné látky představují, ale také za jakých okolností jsou pesticidy využívány (např. místo, četnost, množství použití apod.).

Pokud bude chtít držitel certifikátu použít některé z méně nebezpečných chemických látek, tak bude muset vypracovat, podle stanovené metodiky, pro každou účinnou látku environmentální a sociální hodnocení rizik, které bude následně podléhat schválení certifikační firmy. Nově se tedy již nebude žádat mezinárodní ústředí o výjímky z tohoto zákazu, jak tomu bylo v předchozí verzi pravidel pro používání chemie.

Krátkodobým cílem nových Pravidel pro používání pesticidů je snížit celkové množství a počet druhů pesticidů, které jsou využívány, a využívání těch nejnebezpečnějších úplně eliminovat. Dalším úkolem dokumentu je také pomocí ukázek fungující praxe minimalizovat nebezpečí, které chemikálie představují pro lidi a pro životní prostředí.

Dlouhodobým cílem nových pravidel je úplná absence používání chemických pesticidů v FSC certifikovaných lesích.

Úplná implementace nových pravidel FSC pro využívání pesticidů bude nicméně vyžadovat vytvoření takzvaných IGIs (obecné mezinárodní indikátory) a jejich přenesení do národních (lesních) Standardů FSC.

Pracovní skupina, která se Pravidly pro pesticidy zabývá, připravila dočasný mechanismus, pomocí kterého půjde využívat nová pravidla v mezidobí od prvního srpna až do té to doby, kdy budou schváleny IGIs.

Podpůrné dokumenty budou k dispozici během několika dalších týdnů na webových stránkách zde.

Revize pravidel byla intenzivní prací

Pracovní skupina pro tvorbu revidovaných Pravidel pro používání pesticidů reprezentovala shodně všechny tři základní zájmy, tedy ekonomický, ekologický a sociální. Jejími členy byli zástupci vlád, místních obyvatel, sociálních neziskových organizací, akademici, experti na přípravu standardů a nechyběli ani experti na toxikologii, vědci a manažeři certifikovaných lesů.

Pracovní skupina dokončila nová pravidla po více než dvou letech intenzivní práce, které zahrnovaly více než 30 jednání (osobních i elektronických), dvě veřejná připomínkování a vypracování dvou studií ve spolupráci s pracovní skupinou pro tvorbu standardů.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nových pravidel podíleli.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038