Jak vnímají certifikát FSC jeho držitelé? FSC zveřejnilo Global Market výzkum za rok 2018 tisknout

FSC jednou za každé dva roky organizuje výzkum nazvaný „Global Market Survey“, jehož cílem je zjistit, jak vnímají značku a organizaci FSC držitelé certifikátu a také majitelé licence pro využívání značky FSC pro propagační účely. Díky výsledkům výzkumu jsme schopni lépe identifikovat a sledovat potřeby našich partnerů a trendy, které se na certifikačním trhu odehrávají. Vzhledem k naší snaze neustále systém FSC vylepšovat a přizpůsobovat ho novým výzvám jsou pro nás tyto informace zásadní. V roce 2018 se výzkumu zúčastnily více než 4 tisíce držitelů certifikátu a 133 subjektů, které využívají značku FSC pouze pro propagační účely. To je zatím nejvyšší účast, které jsme v rámci tohoto výzkumu kdy dosáhli. Všem, kdo si našli čas, zapojili se do aktuálního výzkumu a umožnili nám vytvořit tyto výstupy, děkujeme!


Výsledky nejnovějšího Global Market výzkumu naznačují, že držitelé certifikátů a licencí FSC jsou spokojeni s výhodami, které jím FSC přináší. V loňském roce také stoupl prodej a celková míra obchodování s FSC certifikovanými produkty. Do nadcházejících let pak vypadá vývoj tohoto ukazatele velmi nadějně.

Většina dotázaných držitelů certifikátu uvedla, že jim FSC přináší ekonomické benefity, které souvisí s poptávkou jejich zákazníků po FSC materiálu. Držitelé licencí pouze pro propagaci (často obchodníci s hotovými výrobky z konce spotřebitelského řetězce) pak ocenili, že jim FSC umožňuje navenek jasně a srozumitelně komunikovat jejich snahu o udržitelnost.

Informace, které souvisí s dopady a růstem na světovém trhu s FSC výrobky, jsou pro naši organizaci a naše partnery nepostradatelné především díky vhledu, který nám takové výzkumy poskytují. Díky nim jsme schopni identifikovat, v jaké oblasti je naše aktuální práce přínosná a naopak, kde je potřeba, abychom něco změnili.

Kompletní výsledky Global Market Survey jsou dostupné ke stažení zde.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038