FSC představuje nový nástroj pro monitoring ukládání uhlíku v lesích tisknout

FSC svým držitelům certifikátu od prvního září zpřístupnila nový nástroj, díky kterému můžou provádět efektivní, individualizované a cenově výhodné měření ukládání uhlíku v lese.


Tento nástroj, který funguje v rámci programu MS Excel poskytne držitelům FSC certifikátu efektivní způsob, jakým můžou ve svých lesích monitorovat ukládání a přesuny uhlíku ve vztahu k šetrnému lesnímu hospodaření. Výsledné hodnoty uhlíku budou založeny na vstupních inventarizačních datech a také na specifikaci způsobů hospodaření, díky čemuž bude možné nejen vypočíst výsledné množství tun uhlíku, které jsou uloženy v jednotlivých porostech, ale také namodelovat simulaci přesunů uhlíku v následujících letech.

Nový nástroj můžou také využít držitelé certifikátu lesního hospodaření, kteří používají systém FSC ekosystémových služeb (FSC-PRO-30-006), aby demonstrovali pozitivní dopady jejich lesního hospodaření na množství uhlíku v lese za účelem vstupu na trh s ekosystémovými službami nebo k získání jiných výhod. Pomocí nového nástroje je možné vykalkulovat zásoby uloženého uhlíku napříč celou hospodářskou jednotkou a v případě kladného zhodnocení získat potvrzení pro splnění požadavku ES2.1: “Conservation of forest carbon stocks” a také požadavku ES2.2: “Restoration of forest carbon stocks”.

FSC si dalo za cíl vytvořit nový nástroj pro kalkulaci množství uhlíku v lesích již v roce 2013, kdy došlo k celkovému zhodnocení tehdejších nástrojů. Nový systém pro výpočet uložení uhlíku vznikl především z potřeby integrovat do něj různé typy lesního hospodaření jako je například zalesňování nebo hospodaření v lesích s vysokými ochranářskými hodnotami. Konkrétní parametry nového nástroje připravilo FSC mimo jiné na základě konzultací s německou poradenskou firmou UNIQUE Forestry and Land Use. Kromě těchto konzultací spočívalo vytvoření nového monitorovacího nástroje také z oslovení řady expertů z oblasti ukládání uhlíku a zorganizování série pilotních testů na lesních majetcích s rozdílnými rozlohami. Výsledkem bylo mimo jiné také vytvoření podrobného uživatelského manuálu.

Nástroj pro monitorování ukládání uhlíku včetně manuálu pro jeho využívání je dostupný na stránce ekosystémových služeb pro lesní hospodáře FSC.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038