Fotogalerie tisknout

fotografií  14 7.10.2010

Lesy s certifikátem FSC v Polsku

 

Exkurze, kterou organizovala Pro Silva Bohemica, proběhly na dvou lesních správách státních lesů v oblasti jihovýchodního Polska. Obě lesní správy hospodaří podle pravidel certifikačního systému FSC. Nadlesnictwo Gorlice – území s maximální nadmořskou výškou 848 m připomíná naše Beskydy. Převažují přirozená lesní společenstva s bukem a jedlí, a vyskytují se zde vzácní živočichové - velké šelmy (vlk, rys, medvěd) a dravci. Nadlesnictwo Losie – zhlédnuto bylo pěstování jedle ve smíšených bukojedlových porostech a umělé zavádění jedle pod clonu. Zajímavá byla rovněž ukázka hospodaření na v 50. letech borovicí lesní zalesněných zemědělských půdách.

hospodářská mapa
toto není NPR Mionší - je to hospodářsky les v Polsku
jezírko vzniklé po sesuvu půdy
referenční plocha - bezzásahové území
 

zpět na výběr alba