Kniha- Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu tisknout

[omlouváme se, kniha je momentálně vyprodána]

Knihu Milana Košuliče st. „Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu“ právě vydalo FSC ČR! Za podstatné se v ní považuje samo usilování o změnu pěstebních postupů využitím spontánních přírodních procesů. Většina těchto autoregulačních procesů je podmíněna dlouhodobým využíváním přiměřeného zástinu. Pozornost kniha věnuje také populační genetice, zejména otázkám vhodného uplatňování dřevin různé růstové strategie – pionýrských a klimaxových – a důsledkům nevhodného pěstování na genotypovou strukturu populací. Z jednotlivých pěstebních metod jsou nejpodrobněji popisovány výběrné principy, kniha se však nevyhýbá ani některým z metod klasického podrostního hospodaření, např. kotlíkům. Ačkoliv při výběru metod důsledně vychází z biologických a ekologických požadavků, vždy je dává do souvislosti s ekonomikou hospodaření v duchu axiomu „co je ekologické, je současně i dlouhodobě ekonomické a naopak.“ Prof. dr. Josef Fanta v předmluvě knihy dodává: „Kniha… ….je výsledkem celoživotní zkušenosti autora a jeho příkladně promyšleného přístupu k uplatnění přírodě blízkých postupů při pěstování lesa. Profesní zvládnutí široké problematiky přírodě blízkého hospodaření a jeho interpretace do konkrétních postupů pěstování lesa je zásadní alternativou k dosavadní jednoúčelové a převážně ekonomicky motivované práci s lesem. Důsledné využívání přírodních procesů a z nich odvozených výběrových metod dává modernímu pěstování lesů zcela jiný obsah. Lesník, kterému jde o „jeho“ les, v ní najde cenné impulsy k přemýšlení a k jednání.“

 

Ukázku z knihy a obsah najdete zde.

Knihu můžete objednat na adrese:

FSC ČR, Kounicova 42, 602 00 Brno nebo na emailu info@czechfsc.cz a telefonu + 420 545 211 383

Cena knihy při objednávce na naší adrese je 490 Kče včetně poštovného a balného. Cena pro členy sdružení je 290 Kč.