FSC je aktivní při přípravách na Rio+20 tisknout

FSC se zúčastnilo zahájení rozhovorů a vyjednávání o možných výstupech konference o udržitelném rozvoji Rio +20, která se bude konat 20. - 22. června 2012. Vlády z celého světa, zástupci občanské společnosti i obchodních organizací se v rámci těchto rozhovorů setkali v New Yorku, aby projednali prioritní otázky a povahu závazků, na kterých je třeba pracovat.

FSC představilo závazky týkající se certifikace lesů, zejména světových tropických pralesů, tak aby byly na konferenci v Riu podpořeny všemi vládami. Tato myšlenka je silně podporována ekologickými nevládními organizacemi v přípravném procesu, který jasně zmiňuje oficiální skupinový příspěvek z prosincového zasedání.

Konference má mít dvě hlavní témata: v prvé řadě posílit institucionální nastavení OSN v oblasti udržitelného rozvoje a dále posun směrem k zelené ekonomice "v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby". Zastánci tohoto zaměření konference se orientují spíše na inovace a hospodářský růst potenciálu zelené ekonomiky, kritici se více zaměřují na nejistotu sociálních kapitálových zisků.

Méně v centru pozornosti již stojí dle FSC základní požadavek, aby zelená ekonomika fungovala v rámci ekologických limitů a požadovaných modelů využívání zdrojů, které neohrožují zdrojovou základnu. Také biologické rozmanitosti a udržitelnému lesnímu hospodářství není dosud věnována náležitá pozornost. Jedním z argumentů potom je, že k tomuto tématu se vztahují jiná fóra, nicméně FSC věří, že udržitelné hospodaření se zdroji by mělo být v srdci agendy celé zelené ekonomiky a udržitelného rozvoje.

Kancelář pro konferenci Rio+20 včera zveřejnila první návrh výstupů z Rio+20. Tento návrh definuje lesy jako specifickou oblast zájmu, což je pozitivní krok, bihužel ale certifikace lesů zatím není zvýrazněna jako účinný nástroj. V následujících měsících je třeba v tomto ohledu pokračovat v práci všech zainteresovaných stran, aby se tak stalo.

Vyhlídky nejsou špatné: mnoho zemí trvá na tom, že konference Rio+20 zdůraznila konkrétní příklady toho, co funguje a co je třeba podporovat. FSC certifikace lesů je jistě dobrým příkladem, který byl zdůrazněn také vedoucím německé delegace. Je otázkou zda se konference Rio+20 stane podobným milníkem jako summit v Riu de Janeiru před 20 lety, nicméně některé oblasti a iniciativy potřebují větší pozornost a podporu, včetně věrohodné a rozsáhlé certifikace lesů v tropech, ať již díky praktická vládní opatření, tak skrze cílenou podporu ekologických veřejných zakázek (green public procurement) v celosvětovém měřítku.

Kontakt pro více informací:
John Hontelez, j.hontelez@fsc.org

Zdroj: FSC International, 11. ledna 2012

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038