FSC je nejdůvěryhodnější značkou šetrného hospodaření v Itálii tisknout

Z výsledků nedávno provedeného šetření znalosti značek vyplývá, že v Itálii je FSC nejznámější certifikace lesních majetků – znalost prokázal výzkum takřka u poloviny respondentů (49 %). Povědomí o značce FSC ve věkové skupině 25–34 let dosahuje dokonce 67 %.

Výsledky výzkumu dále ukázaly, že FSC výrobky patří mezi nejčastěji kupované zboží, související s šetrným hospodařením a navíc je značka mezi veřejností asociována s jedinečností (28 %) a inovativností (27 %). Nedávno realizovaný rebranding značky FSC společně se sloganem „Forest For All Forever“ měl mezi respondenty velmi pozitivní ohlas a dávají FSC do spojitosti s hodnotami jako je zachování zdrojů pro budoucí generace či důvěryhodnost.

Ředitel FSC Itálie, Diego Florian, k výsledkům šetření dodal: „Jsme spokojeni s výsledky, které jsou pozitivní, avšak naše národní organizace rozhodně neusíná na vavřínech a připravuje několik projektů, které by měly pozici FSC značky v Itálii posílit a mimo jiné také přinést do obchodů větší množství FSC certifikovaných produktů."

Šetření probíhalo ve spolupráci FSC Itálie a společnosti Nielsen Itálie v průběhu dubna a května 2015. Dotazováno bylo celkem 800 osob ve věku 25–65 let, kteří tvořili reprezentativní vzorek co do pohlaví, věku a místa bydliště. Výsledky výzkumu prezentovalo FSC Itálie na výroční valné hromadě, která se konala na milánském EXPO2015. Shrnutí výsledků výzkumu si můžete prohlédnout v závěrečné zprávě.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038