FSC na světovém summitu v Kodani tisknout

Mezinárodní organizace FSC se zúčastnila mezinárodní konference OSN o klimatických změnách v Kodani (COP 15).

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) se odlesňování a devastace lesů podílí na celkových emisích skleníkových plynů zhruba 20%. Zamezení odlesňování a devastace lesů je jednou z nejefektivnějších cest jak zmírnit dopady klimatických změn. Ekologické aspekty lesního hospodaření budou též zásadní pro adaptaci na klimatické změny.  

Program snižování emisí z kácení a ničení lesů (REDD+) vzniklý k omezení emisí z odlesňování a devastace lesů, ochrany a zvýšení zásob vázaného uhlíku v lesích a odpovědnému lesnímu hospodaření je jedním z krátkodobých a okamžitých řešení v boji s pokračující klimatickou změnou. Ve dvanáctibodovém závěrečném dokumentu z konference (Copenhagen Accord) je REDD + zmíněn třikrát. Ačkoliv samotné fungování REDD+ ještě není zcela dohodnuté, zvýšený důraz na ochranu přirozených ekosystémů, zlepšení ekologických aspektů lesního hospodaření a práva domorodých obyvatel činí z FSC certifikace atraktivní koncept pro projekty v rámci tohoto mechanismu.

16. prosince proběhl na konferenci v Kodani seminář „Omezení emisí z devastace lesů: FSC lesní hospodaření“. Seminář pořádala mezinárodní organizace Forest Stewardship Council s nevládní iniciativou Rainforest Alliance a guatemalskou Radou pro chráněná území. Na semináři byla prezentována případová studie z biosférické rezervace Maya, která ukazuje jak odpovědné lesní hospodaření podle standardu FSC vedlo k snížení degradace lesních ekosystémů v komunitních lesích v Guatemale. A šetrné lesní hospodaření zahrnující těžbu dřeva i sběr nedřevních produktů lesa hraje zásadní roli pro uplatnění výše zmíněného konceptu REDD+.

Z diskusí na konferenci vyplynulo, že zlepšení ekologických, ale i sociálních aspektů správy hospodářských lesů bude mít zásadní roli v boji s klimatickými změnami. „Kombinace režimu striktní ochrany přírody s odpovědným lesním hospodařením podle mezinárodně platných sociálních a ekologických standardů jako jsou Principy a kritéria FSC může výrazně omezit degradaci lesních ekosystémů a napomoci tak při řešení problému ochrany klimatu,“ řekl na konferenci Stefan Salvador, vedoucí oddělení ochrany klimatu organizace FSC.

Organizace FSC proto letos vytvořila pracovní skupinu, která se věnuje zapojení systému certifikace lesů FSC do systémů ochrany klimatu, zejména, ale nejen v rámci mechanismu REDD+. Certifikace FSC může poskytnout rámec pro projekty zaměřené na vázání uhlíku v lesích, jeho verifikaci a ofsetové mechanismy.  

Stanovisko organizace FSC k problematice klimatických změn a možného zapojení FSC certifikace lesů najdete na internetových stránkách mezinárodního ústředí FSC zde.

Národní iniciativa FSC Dánsko v rámci přípravy na konferenci vystavovala ve dnech 3-6. prosince svůj projekt „Home Green Home“. Šlo o dům a zahradu na ploše 200 m2, které byly celé udělány z FSC certifikovaných surovin nebo jiných výrobků šetrných životnímu prostředí s menší ekologickou stopou. Cílem výstavy bylo předvést veřejnosti, jak snadné může být žít více odpovědně k životnímu prostředí, chránit lesy a snižovat svou ekologickou stopu včetně emisí skleníkových plynů.

Více než 7000 návštěvníků nalezlo v domě více na 100 pečlivě vybraných výrobků 40 firem, přičemž všechny dřevěné komponenty byly FSC certifikované. Všechny výrobky od podlahy ke stropu, přes záclony na toaletách a zubní kartáčky v koupelně přitom můžeme najít v běžných domácnostech. Výstavu si přišly prohlédnout i dánské ministryně ochrany klimatu Connie Hedegaard a rozvojové pomoci Ulla Toernaes.

Zdroj: FSC International, FSC Dánsko, prosinec 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038