FSC nadále posiluje transparentnost a kvalitu systému certifikace tisknout

 

Forest Stewarship Council s potěšením oznamuje jmenování Stefana Salvadora do řídící funkce nové Quality Assurance Unit (QAU – Oddělení pro záruku kvality), které zahájí činnost v březnu 2013. Jmenování Stefana a zřízení tohoto oddělení reflektuje silný závazek FSC vůči dalšímu posílení tohoto systému certifikace.

Stefan Salvador si je vědom toho, jak důležitou úlohu nové oddělení představuje. „Nastavení a zajištění platnosti vysokých standardů je opravdovou podstatou, co dělá FSC tak výjimečným“, uvádí.

QUA bude dále zvyšovat kvalitu certifikace FSC, a to jak lesních majetků, tak i dřevozpracovatelského průmyslu. S cílem zajistit vysokou úroveň poskytování služeb zúčastněným stranám a uživatelům systému FSC, a tím dosáhnout a ukázat zamýšlené pozitivní dopady na FSC systém jako celek.

Úkol QUA bude zejména centralizovat hledisko kvality a integrity FSC systému, sdružovat systémy a procesy pro řešení sporů, monitoring a evaluaci. Jednu z hlavních oblastí pak bude definovat nová měřítka kvality pro poskytovatele základních služeb jako je Accreditation Services International (Mezinárodní akreditační servis) a partnery sítě FSC (FSC Network Partners). QUA dále navrhne a vytvoří nový systém prověřování certifikovaných produktů na maloobchodní úrovni.

Pro Kima Carstensena, generálního ředitele FSC, je tato investice do systému FSC nezbytná pro zajištění vedoucí pozice FSC mezi certifikačními systémy lesů, dřeva a jeho výrobků. „FSC je široce vnímán jako nejvíce renomovaný systém odpovědného lesního hospodaření na celém světě. Pokračující investice do celistvosti našeho systému, jako je zřízení QUA, je jedním z důvodů proč.“

O Stefanu Salvadorovi:
Stefan Salvador pracoval s a pro FSC v řadě rolí a oblastí od roku 1998, kdy nastoupil jako FSC kontaktní osoba a ředitel FSC Německo. Jeho první práce pro FSC International se uskutečnila v roce 2003, kdy se podílel na vzniku Trademark Integrity Project (Projekt integrity značky FSC). Stefan se trvale připojil k týmu FSC International v roce 2006 jako Policy Manager pro program zpracovatelského řetězce (CoC), dohlížející na první přezkoumání CoC standardu. Od roku 2009 se zabývá problematikou změn klimatu a uhlíkové stopy. Výsledkem bylo vytvoření strategického rámce pro FSC v této oblasti. Poměrně nedávno stanul Stefan Salvador v čele nového programu pro ekosystémové služby s jeho stěžejním projektem "ForCES – Forest Certification for Ecosystem Services“ (Certifikace lesů pro ekosystémové služby).

Stefan absolvoval lesnictví na univerzitě ve Freiburgu v Německu. Jeho dvě děti navštěvují základní školu.

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038