FSC pro drobné lesní vlastníky tisknout

Termín „drobní vlastníci“ se používá k popisu těch, kteří vlastní, spravují nebo používají lesy, jenž jsou považovány za „malé“ ve vztahu k jejich regionu a těch, kteří těží dřevěné a nedřevěné lesní produkty s malou intenzitou, tedy SLIMF (Small and Low Intensity Managed Forests) .

V různých částech světa jsou nazýváni drobní vlastníci odlišně- např.  jako soukromí vlastníci, vlastníci rodinných lesů, malí vlastníci neprůmyslových lesů, malé lesní společnosti, lesní komunitní projekty, producenti nedřevěných lesních produktů. Ať jsou však pojmenováni jakkoliv, čelí podobnému problému – nákladům a procedurálním bariérám při certifikaci.

Dostupnost FSC certifikace pro tyto malé vlastníky je tak nižší než je tomu u velkých společností. FSC však má několik způsobů jak jim pomoci při dokladování jejich odpovědného a přírodě blízkého lesního hospodaření. Podobně FSC v současnosti v této oblasti, která je jednou z jeho hlavních priorit, dále vyvíjí snahy a mechanismy pro certifikaci malých vlastníků.

Zdroj: FSC International

Odkaz na průvodce FSC certifikace SLIMF: http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/publications/FSC_Technical_Series/Step-by-step_pocket_guide-EN.pdf


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038