FSC v Praze řešilo jak pomoci českému lesnímu průmyslu tisknout

Vlastníci lesů, dřevaři a ochránci přírody se sešli, aby vyřešili situaci nedostatku domácího dřeva s prestižním certifikátem šetrného lesního hospodaření – FSC. Čeští a norští vystupující 24. listopadu na konferenci v prostorách ministerstva životního prostředí rozebírali, jak naplnit požadavky českých lesníků a zpracovatelů na dostatek dřevní suroviny pocházející z šetrně obhospodařovaných lesů.

Na nedostatek FSC dřeva už v roce 2007 upozorňoval také Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícícho průmyslu a letos jej se stejným požadavkem následovala vlivná Konfederace lesnických a dřevařských svazů. „Je vynikající, že konečně k jednacímu stolu sedli zástupci velkých vlastníků českých lesů, dřevozpracovatelů a ochránců přírody s cílem vyřešit nedostatek dřeva s certifikátem FSC. Ten totiž dělá potíže českým podnikům, které produkty ze dřeva vyrábějí,“ dodal Ing. Tomáš Duda z nevládní organizace FSC ČR. Duda se v příspěvku věnoval i činnosti organizace FSC ČR, která se zabývá propagací šetrného lesního hospodaření a certifikátu FSC. Jejím cílem je pomocí poradenství zpracovatelským řetězcům a lesním vlastníkům propagovat certifikaci a pomocí spotřebitelských kampaní podpořit nákup k přírodě šetrných výrobků. 

Christian Pedersen, zástupce WWF Norsko, se zaměřil také na rozdíly mezi mezinárodními certifikačními systémy. Poukázal na nedostatky některých z nich v transparentnosti a otevře-nosti k zástupcům občanské společnosti v kontrastu k systému certifikace FSC. Krkonošský národní park je jedním z významných lesních vlastníků v ČR a zároveň čerstvým držitelem certifikátu FSC. O zkušenostech z certifikačního procesu a zavádění lesního hospodaření podle českého standardu FSC hovořil jeho zástupce Ing. Václav Jansa. Ing. Milan Hron, skupinový manažer držitelů certifikátu FSC na Svitavsku a jeden z prvních správců FSC majetků v ČR, pak detailně popsal své zkušenosti z provozování lesů s přírodě blízkým hospodařením a specifickou problematikou FSC auditů.


 

Tématem posledního příspěvku Mgr. Michala Rezka byla probíhající revize Českého standardu FSC. Ta by měla vyjít vstříc některým požadavkům zpracovatelů a vlastníků lesů na jednodušší zisk certifikátu FSC tak, aby  zároveň zachovala jeho ekologické a sociální principy.

 

 

Leitmotivem diskuzí po jednotlivých příspěvcích byla otázka množství FSC dřeva na trhu a jeho dostupnost. Zástupce dřevařského průmyslu vyjádřili zájem o další certifikaci u státních lesů tak, aby objem FSC suroviny dokázal uspokojit poptávku zákazníků. Vlastníci lesních majetků pak argumentovali potřebou přidané tržní ceny za dřevo, které bude nést tento prestižní certifikát, tak aby byly vhodně pokryté náklady na jeho produkci. Tato konference tak byla jedním z důležitých kroků jak zprostředkovat debatu různých skupin lesního a dřevozpracujícího průmyslu tak, aby se v České republice zvýšila produkce dřeva z přírodě blízkého, certifikovaného lesního hospodaření.    

   
Podívejte se, jak byla řešena tato situace v Švédsku, již v tomto čísle zde.  

Sborník z konference najdete zde.

 

Konference se konala v rámci projektu „Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle standardu FSC v České republice“. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Zdroj: FSC ČR, listopad 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038