FSC vítá připomínky k Principům a kritériím tisknout

FSC vyzvalo své členy, národní iniciativy, certifikační firmy a další zájmové skupiny k připomínkování třetí pracovní verze Principů a kritérií  FSC. Principy a kritéria jsou základním dokumentem certifikace lesního hospodaření a dosud během 17 let své existence nebyly podrobené celkové revizi, které by předcházelo širší připomínkování. Revize má být ukončena v polovině roku 2010 přijetím valnou hromadou, respektive členy, jakožto nejvyšším rozhodovacím orgánem organizace Forest Stewardship Council (FSC).


První pracovní verze „Principů a kritérií“ s omezenou revizí byla navržena Radou ředitelů (FSC Board of Directors) a k veřejné konzultaci byla nabídnuta v květnu 2008. Po obdržení připomínek bylo rozhodnuto rozšířit záběr k plné revizi. Revize má být ukončena v polovině roku 2010 přijetím valnou hromadou, respektive členy, jakožto nejvyšším rozhodovacím orgánem organizace Forest Stewardship Council (FSC).


Revize v sobě zahrnuje například výsledky několikaleté práce FSC pracovní skupiny pro revizi certifikaci plantáží či výsledky FSC pracovní skupiny, která se věnuje zapojení systému certifikace lesů FSC do systémů ochrany klimatu, zejména v rámci Program snižování emisí z kácení a ničení lesů REDD+. Obecně standard prochází poměrně rozsáhlými změnami, které budou mít přímý vliv na lesní hospodaření na certifikovaných lesních majetcích. Deset principů a 56 kritérií vytváří základ pro všechny standardy lesního hospodaření FSC (včetně Českého standardu FSC), podle kterých se hospodaří na zhruba 125 milionech hektarů lesů v 82 zemích světa.


Revize Principů a kitérií FSC probíhá v souladu s ISEAL předpisy (The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Aliance- www.isealalliance.org) dobré praxe – mezinárodním rámcem pro tvrobu důvěryhodných a dobrovolných sociálních a environmentálních standardů. FSC je jediným certifikačním systémem v lesnictví, který dle ISEAL zaručuje „nejlepší praxi“ v rámci zavádění standardů.


Třetí pracovní verze Principů a kritérií  FSC (FSC-STD-01-001, Version 5-0, draft 3) je na stránkách mezinárodního FSC www.fsc.org/pcreview.html otevřena k připomínkám do 10. května 2010.


Zdroj: FSC International, březen 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038