FSC vydalo aktualizovanou příručku pro užívání loga FSC pro propagační účely tisknout

Na začátku letošního června vydalo mezinárodní ústředí FSC aktualizovanou verzi příručky pro držitele licence na využívání loga FSC pro propagační účely. Tento dokument si klade za cíl stanovit jasná pravidla pro firmy a organizace, které nejsou certifikovány, ale chtějí používat ochranné známky a logo FSC pro své propagační účely. Kromě propagace finálních výrobků nebo služeb je nově také možné využít ochranných známek FSC i při propagaci FSC certifikovaných stavebních a dalších projektů.


O výše zmíněné nové příručce jme psali již minulý rok v jednom z předchozích čísel Dobrého dřeva. Už v loňském červnu totiž FSC zavedlo tzv. přechodnou periodu, ve které bylo po dobu jednoho roku možné řídit se jak podle předchozí verze pravidel tak i podle té nové. Tato perioda byla ukončena 31. května a od začátku letošního června se již držitelé licence pro propagační účely musí řídit výlučně dle nových pravidel. Mezinárodní ústředí se při vydání nové příručky zavázalo, že ji bude pravidelně aktualizovat. Vydání letošní červnové verze je právě jednou z takovýchto aktualizací. Uživatelé ochranných známek FSC by proto měli pravidelně kontrolovat aktuálnost jimi používané příručky na webu www.fsc.org.

Nová a aktuálně platná příručka je dostupná ke stažení na dokumentovém centru FSC zde.

Pokud máte zájem získat licenci pro používání ochranných známek FSC nebo jakékoli doplňující dotazy k tomu, jak tato licence funguje, můžete nás kontaktovat na emailu info@czechfsc.cz.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038