FSC vydalo rámcový dokument k tvorbě regionálních studií řešících sdílení FSC kreditu CoC tisknout

Skupina pro politiky a standardy FSC (PSU) vyzvala zainteresované členy, držitele certifikátu a (skrze zapojení v národních pobočkách FSC) také další zájmové skupiny k zapojení se do regionálních výzkumů a analýz, které se zabývají testováním systému sdílení FSC kreditu více než jednou produkční sítí či společností  (cross-site credit systems).


FSC vydala k tomuto tématu rámcový dokument, který definuje důležité parametry, jež je třeba zvážit, a zároveň ukazuje možné výstupy relevantního výzkumu, testů, analýz a evaluace modelů a metodologie pro tyto tzv. „cross-site credit systems.“ Závěry a navrhnutá řešení aktivit v regionech podléhající tomuto rámci budou sloužit jako podklad a ekonomická analýza, k němuž Výkonná rada FSC (FSC Board of Directors) a členstvo FSC bude moci vydat rozhodnutí týkající se doporučených změn v systému. Analýza by měla být hotová na konci září 2010, kdy její výsledky budou postoupeny Skupině pro politiky a standardy FSC (PSU).


Srhnutí výsledků a připomínek k této výzkumné iniciativě bude prezentováno Výkonné radě FSC v listopadu 2010 s doporučením, jaké přístupy a politiky v této aktivitě zaujmout. Samotná závěrečná zpráva Skupiny pro politiky a standardy FSC pro Výkonnou radu bude zkompletována v polovině října. 

Více na:  http://www.fsc.org/coc.html

Zdroj: FSC International


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038