Generální ředitel Forest Stewardship Council se rozhodl odstoupit ke konci roku 2012 tisknout

BONN, NĚMECKO – Představenstvo Forest Stewardship Council International dnes oznámilo, že generální ředitel Andre de Freitas se rozhodl rezignovat na svoji funkci na konci roku 2012. Rozhodnutí umožňuje FSC hladký přechod k novému vedení v období růstu a finančního zabezpečení.

"Jménem představenstva chci vyjádřit své nejhlubší uznání Andreovi za vedení, které poskytl organizaci," řekl Michael Conroy, předseda představenstva FSC Mezinárodní rady. "Jemu z velké části vděčíme za naši současnou silnou pozici, která byla posílena díky Andreho vedení a jasné vizi," přidal Conroy.

Během funkčního období Freitase zaznamenalo FSC dramatický růst certifikovaných lesů ze 113 milionů na 148 milionů hektarů. Počet certifikovaných společností se zvýšil z 10 000 na 23 000. FSC nyní působí ve více než 100 zemích po celém světě.

To je ten správný okamžik pro předání vedení FSC,“ řekl de Freitas. „Po téměř 4 letech u kormidla mám plnou důvěru v sílu naší globální sítě národních poboček a jejich vedení, stejně jako v jádro FSC týmu a aktuální finanční situaci. Nyní je čas, aby se dovedení FSC zapojil nový čelní představitel a vedl FSC ve své další bezprostřední fázi vývoje,“ dodal. „Do konce roku máme ještě mnoho, co zbývá letos k dokončení a rozhodně neztratíme tempo během tohoto přechodného období.

Kromě řízení růstu této světové sítě de Freitas dohlížel v prvé řadě na mnoholetý záměr zaměřený na revizi Principů a kritérií FSC, dále na vzrůst ročního rozpočtu na více než 15 mil. eur a v neposlední řadě vedl také dvě úspěšná setkání zastupitelů členů FSC (General Assemblidge of the FSC membership).

Komise představenstva pro výběr vedení již začala nábor nového čelního představitele se zkušenostmi řízení podniku v oblasti trvalé udržitelnosti.

 

Zdroj: FSC International, 21. února 2012


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038