Globální partnerství FSC a AkzoNobel - tisková konference tisknout

Na konci února proběhla v Praze tisková konference týkající se spolupráce FSC ČR (Forest Stewardship Council) a AkzoNobel Coatings CZ navazující na globální partnerství FSC a AkzoNobel. Přetiskujeme do Dobrého dřeva text o partnerství a tiskovou zprávu ke značce Xyladecor, která ho v ČR reprezentuje.

Globální partnerství FSC a AkzoNobel

Společnost AkzoNobel zdůraznila význam šetrné a udržitelné péče o dřevo a lesy podpisem významné smlouvy s mezinárodní nevládní organizací FSC  (Forest Stewardship Council). Ta podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá ochraně ohrožených a devastovaných světových lesů.
Na základě této smlouvy se AkzoNobel stává prvním globálním partnerem FSC. Cílem tohoto partnerství je zvýšit povědomí o značce FSC a přispět k rozšíření odpovědné spotřeby a rozhodování podnikové sféry v oblasti ochrany životního prostředí. 


Řada divizí společnosti AkzoNobel – zejména oblast značkových produktů pro ošetření dřeva – se již zavázala k odpovědnému využívání lesních produktů. Podle podmínek smlouvy bude nyní společnost, a to především pokud jde o její prémiové značky pro ošetření dřeva: Cuprinol, Pinotex, Xyladecor, CetaBever, Sparlack, Flood a Sadolin, úzce spolupracovat s FSC na prosazování šetrného lesního hospodářství a propagovat zaměření poptávky na odpovědné produkty.


Jsme hrdí, že jsme vstoupili do tohoto partnerství s FSC, které potvrzuje náš záměr vytvářet stále pokročilejší ekologické prémiové produkty k ošetření dřeva a zdůrazňuje náš zájem udržet si nejvyšší hodnocení podle ukazatelů Dow Jones Sustainability Index ,“ řekl Hans Wijers, výkonný ředitel AkzoNobel. (Jde o celosvětový index hodnotící chování společností vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji. Více informací na: http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Sustainability_Index)
 

Logo spolupráce AkzoNobel Coatings CZ a FSC ČR

Generální ředitel FSC Andre de Freitas prohlásil: „Jako globální lídr v oblasti udržitelného rozvoje je společnost AkzoNobel ideálním partnerem pro otázky celosvětového prosazování povědomí o FSC. Jak FSC tak AkzoNobel se zabývají péčí o přírodní zdroje a cílem partnerství je součinnost mezi využíváním šetrně obhospodařovaných lesů a sledováním dlouhodobých cílů týkajících se životního cyklu lesních produktů. Společnou prací v rámci programu FSC „Global Partner Program“ nejen, že budeme zvyšovat povědomí o certifikaci FSC, ale rovněž se budeme snažit, aby byla věnována pozornost inovacím, které řeší environmentální, sociální a hospodářské problémy v lesním hospodářství.“

Smlouva zahrnuje vytvoření globálního fondu partnerství s přispěním FSC na podporu projektů v oblasti sociální politiky, informování zákazníků o FSC a jejích cílech a pomoc při usměrňování poptávky na produkty certifikované FSC.  Bylo vytvořeno nové logo partnerství, které bude využíváno pro všechen materiál spojen s komunikací prémiových značek pro dřevo, včetně umístnění loga na obalech produktů. Partnerství je realizováno skrze síť národních poboček FSC  v jednotlivých státech. V roce 2011 bylo partnerství zahájeno ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Brazílii, Dánsku a Švédsku. V roce 2012 bylo toto partnerství uzavřeno právě v České republice mezi AkzoNobel Coatings CZ  a FSC ČR. 


AkzoNobel | www.akzonobel.cz
AkzoNobel je výrobce a distributor produktů Xyladecor, Cuprinol, Sadolin, Dulux, Sikkens, Pinotex, Ceta Bever, Flood a Sparlack, lídrů ve své oblasti na mezinárodním trhu. Za těmito jmény se skrývá přes 500 let zkušeností specialistů na péči o dřevo. Dnes jsme největším světovým výrobcem produktů v oblasti péči o dřevo a jeho značky rozumí dřevu a dokonale jej chrání. Bezkonkurenční znalosti společnosti AkzoNobel jsou založeny na světových výzkumech a inovacích. Samotná značka Xyladecor byla na trh uvedena před více než 40ti lety. Tato značka vychází z původního názvu Xylamon a je kombinací dvou řeckých slov, xylos (dřevo) a ameuna (já chráním). AkzoNobel má jednoduše vášeň pro dřevo.

Tisková zpráva k inovaci značky Xyladecor zde.

Zdroj: FSC ČR, 28. února 2012.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038