Hodnocení životního cyklu (LCA) může být doloženo certifikací FSC tisknout

Nedávný výzkum organizací FSC International a WWF US potvrdil, že certifikace FSC jde nad nároky Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessments – LCAs) a je tak nejlepším nástrojem, který zajistí prevenci a minimalizaci environmentálních a sociálních dopadů papírových a dřevěných výrobků. 

Výzkum ukazuje, že LCA slabě popisuje environmentální a sociální výzvy jako např. snižování biodiverzity, změnu využívání půdy, ohrožení ekosystémových služeb, oslabování práv domorodých obyvatel a špatné pracovní podmínky.

Samotné hodnocení životního cyklu (LCA) je metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. V úvahu bere procesy od těžby nerostných surovin přes dopravu, výrobu, užití až ke konečnému zpracování jako odpadu a zohledňuje energetické a surovinové náklady a dopad na životní prostředí pro každý z nich. Důležité jsou zejména emise do ovzduší, vody i půdy a spotřeba energie a materiálů.

„LCA nerozlišují podmínky v různých částech světa a přehlížejí dopady v počáteční fázi výrobku. To je problematické právě pro výrobky na bázi dřeva, které mají většinu dlouhodobých environmentálních dopadů již při pěstování lesa. Certifikace FSC může být náhradou za mezery v tomto systému,“ doplnil John Hontelez z FSC International.

Pro uživatele LCA je kompletní zpráva z výzkumu dostupná online ke stažení.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038