IKEA představí svou vizi o dostupnosti FSC na semináři při veletrhu Woodtec tisknout

FSC ČR se zúčastní zajímavého semináře na veletrhu Woodtec. Jedním z témat bude také dostupnost FSC suroviny v ČR, kde představí svoji vizi v této oblasti i velký obchodní řezec IKEA.

Seminář při veletrhu Woodtec, Brno 2011

Certifikace FSC CoC pro konkurenceschopnost českého dřeva:

•    Certifikace FSC ve světě a v ČR
•    Poptávka po FSC certifikovaných výrobcích a specifika situace v ČR
•    Přínosy certifikace zpracovatelského řetězce dřeva pro Váš podnik
•    Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a FSC kontrolované dřevo
•    Praktické zkušenosti z auditů FSC

Certifikát FSC se stal jednou z podmínek úspěchu na náročných zahraničních trzích a stále více se uplatňuje i na tuzemském trhu. V ČR již certifikát FSC CoC získalo 100 podniků, ve světě pak 21 000 firem. Ročně dochází k nárůstu o 30-40%. Držitel certifikátu s logem FSC dokladuje konečnému spotřebiteli produktů vyrobených ze dřeva, papíru či jiných lesních produktů, že materiál pro jejich výrobu byl pořízen v lesích obhospodařovaných k přírodě odpovědným způsobem, s ohledem na sociální podmínky pracovníků, místní obyvatelstvo a legalitu těženého dřeva. Na semináři Vás seznámíme s tímto rychle se rozšiřujícím certifikačním schématem, novinkami v normách FSC a implementací standardu FSC CoC do stávajících systémů ve Vaší společnosti.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem subjektům zapojených do zpracovatelského řetězce lesních produktů, tj. pro zpracovatele výrobků ze dřeva a papíru, tiskárny a obchodníky s FSC certifikovaným zbožím, jakož i dalším zástupcům subjektů aktivních v dřevozpracujícím průmyslu a lesním hospodaření.

Termín konání: 20. říjen 2011

Místo konání semináře: Pavilon P, Sál P3, Areál BVV Výstaviště 1, 647 00 Brno

Cena semináře: účast na semináři je zdarma

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky:

Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz,
Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419
Novodvorská 994 • 142 21 Praha 4 • Tel: 239 046 817 • Fax: 239 046 816

Program:

9:30 – 10:00   Prezence

10:00 – 10:15 Úvodní slovo (Mgr. Viktor Šaroch Ph.D., TÜV SÜD Czech)

10:15 – 10:45 Organizace Forest Stewardship Council (FSC) a certifikační systém FSC (Ing. Tomáš Duda, FSC ČR)

10:45 – 11:30 Poptávka po FSC certifikovaných výrobcích a situace v ČR a okolních zemích (Anders Hildeman, IKEA  Supply Chain Forestry Manager, Pawel Domagalski, IKEA Trading Area Central Europe Forestry Specialist, va Mala Beluska, Social & Environment Manager IKEA Trading Area Central Europe)

11:30 – 12:00 Přestávka na kávu a občerstvení

12:00 – 12:45 Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva FSC CoC a přínosy pro Váš podnik (Mgr. Michal Rezek, TÜV SÜD Czech)

12:45 – 13:15 FSC kontrolované dřevo jako možné dočasné řešení pro české zpracovatele (Ing. Tomáš Duda, FSC ČR)

13:15 – 13:45 Certifikační proces, praktické zkušenosti z certifikace FSC CoC u akreditované společnosti TÜV SÜD Czech (Ing. Ondřej Tarabus, TÜV SÜD Czech)

13:45 – 15:00 Diskuse

Odborný garant:
Ing. Tomáš Duda
ředitel FSC ČR
Email: tomas.duda@czechfsc.cz
Tel: 737 406 093

Mgr. Michal Rezek,
manažer oddělení lesy a dřevo
Email: michal.rezek@tuv-sud.cz
Tel: 602 439 900

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038