Jak FSC reagovalo na koronavirovou krizi? Připravili jsme pro vás souhrn všech mimořádných derogací tisknout

Koronovirová krize připravila nové výzvy, se kterými se budeme muset v letošním roce vypořádat. Tou zásadní výzvou a naším společným cílem je především ochrana zdraví držitelů certifikátů a auditorů, kteří by se za normálních okolností v rámci auditních kontrol denně pohybovali v terénu. Současně si ale nemůžeme dovolit a nechceme rezignovat na náš dlouhodobý závazek, kterým je ochrana světových lesů a kontrola dodržování platných pravidel FSC.


Ve snaze zkombinovat tyto dva aspekty, tedy ochranu zdraví a zachování funkčnosti našeho certifikačního systému, muselo FSC ve zkráceném čase připravit hned několik mimořádných derogací, které upravují především povinnosti při vykonávání auditů a jejichž platnost je prozatím ohraničena koncem letošního roku.

Pro lepší orientaci v nových pravidlech jsme pro všechny zájemce připravili kompletní soupis všech platných derogací FSC, včetně ohraničení jejich platnosti a dalších doplňujících informací. Tento dokument je (v AJ) dostupný zde.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038