Kniha "100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem" opět k dostání! tisknout

FSC ČR dotisklo již 4. vydání knihy Jana Metzla a Milana Košuliče st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem! Objednávat můžete zde. Kniha je stále za stejnou cenu 120 Kč + poštovné. Kniha je neotřelým pohledem dvou zkušených a inspirativních lesníků na teoretické a praktické aspekty šetrného lesního hospodaření. 100 stran formátu A5 na FSC papíře.

titulka brožura

 

Z předmluvy autorů vybíráme:
Na přelomu 20. a 21. století je náš svět sužován terorizmem, epidemiemi a živelnými pohromami. Většinu katastrof, kterými bylo lidstvo v posledních letech postiženo, jsme si způsobili sami svým zacházením s přírodou: ovzduší zamořujeme zplodinami své činnosti, nešetrně využíváme lesy, často je přímo ničíme, a to i na velkých plochách. Je smutné, že k tomu svým dílem mnohdy přispívají i samotní lesníci – vědomě či nevědomě chybným obhospodařováním jim do péče svěřených lesů. A právě lepší, přírodě blízké správy lesů se týká tento útlý spisek.

Jako lesníci hluboce přesvědčení o nutnosti zásadní změny lesnického hospodaření cítíme povinnost sdělit naše názory a zkušenosti lesnickým kolegům a přátelům. Proto vznikla tato kniha: cítíme, že jsme součástí jedné velké lidské rodiny, jejíž existence je nesmírně závislá i na lesích a lidech, kteří je spravují. Jsme si vědomi toho, že les je naším společným ekosystémem, vydávajícím velké množství produktů. Je nutné o něj pečovat s vysokou znalostí věcí, což, jak se již dost dlouho ví, lze konat „způsobem blízkým přírodě“, tj. v podstatě ekologicky s respektováním přírodních zákonitostí, vazeb a procesů vlastních přirozenému běhu věcí v lesním
ekosystému.

Ještě jeden důvod k napsání tohoto spisku nemůžeme zatajit: že v naší praxi bohužel stále nacházíme dost příkladů nechuti k ekologickému lesnictví; že typické pasečné, ba přímo holosečné hospodářství u nás „vymírá“ pomalu a jakoby nerado. Stopy nešetrných lesnických zásahů nacházíme stále v mnoha holosečích, hlavně v podobě vysokých nahodilých těžeb. Cestu k nápravě vidíme spolu s řídkou řadou stoupenců ekologického lesnictví právě v přestavbě lesního hospodářství na „přírodě blízké“. O správnosti této cesty bychom rádi přesvědčili co nejvíce kolegů, a to i těch mladých, u nichž se to nezdařilo již ve škole.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038