Lesnická exkurze do Polska - Pěstování jedle 7.-10.10.2010 tisknout

Spolu s Pro Silvou Bohemicou, která exkurzi organizovala jsme na podzim byli ve dvou lesních správách státních lesů v oblasti jihovýchodního Polska, které hospodaří podle pravidel certifikačního systému FSC.

 

Nadlesnictwo Losie – zhlédnuto bylo pěstování jedle ve smíšených bukojedlových porostech a umělé zavádění jedle pod clonu. Zajímavá byla rovněž ukázka hospodaření na v 50. letech borovicí lesní zalesněných zemědělských půdách.

 

clonná seč s bohatým zmlazením buku a jedle_Nadlesnictwo Losie_TD
 

Foto: Tomáš Duda, FSC ČR  - Clonná seč s bohatým zmlazením buku a jedle_Nadlesnictwo Losie

 


odrůstání jedle_Nadlesnictwo Losie_TD

Foto: Tomáš Duda, FSC ČR  - odrůstání jedle_Nadlesnictwo Losie


Nadlesnictwo Gorlice – území s maximální nadmořskou výškou 848 m připomíná naše Beskydy. Převažují přirozená lesní společenstva s bukem a jedlí, a vyskytují se zde vzácní živočichové - velké šelmy (vlk, rys, medvěd) a dravci.

 

účastníci

Foto: Tomáš Duda-  účastníci Nadlesnictwo Gorlice


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038