Lesy města Zlína se přidávají do společnosti držitelů certifikátu FSC tisknout

Díky skupinové certifikaci vlastníků malých lesů se podařilo na přelomu listopadu a prosince opět rozšířit plochu FSC certifikovaných lesních majetků. Nově se totiž do skupinové certifikace připojily obce Vrančice, Pečice a město Zlín.

Tento krok je znakem toho, že zájem o FSC certifikaci roste nejen v segmentu dřevozpracovatelských subjektů, ale také v oblasti lesního hospodaření.

Zástupce nezávislé certifikační firmy NepCon, která prováděla audit ve skupině vlastníků malých lesů na Svitavsku, Michal Rezek doplňuje: „Je nám potěšením, že můžeme už podruhé prodloužit platnost certifikátu pro skupinu malých lesů Milana Hrona o dalších 5 let. Nově certifikované lesy na Příbramsku budou dodávat dřevo pro lokálního zpracovatele, který tak již nebude muset shánět FSC dřevo z daleka.“

Propojuje se tak i lokální a ekologicky šetrný proces produkce dřeva. V některých případech potom lze výrazně zkrátit vzdálenost mezi FSC certifikovaným lesem a místem zpracování, což přispívá ke zlepšení nejen ekonomické, ale i ekologické stránky celého výroby dřevěných produktů.

Právě skupina vlastníků malých lesů na Svitavsku a nově na Příbramsku je první, která využila výhodnějších podmínek skupinové certifikace FSC a nyní již podruhé obstála při kontrole všech nezbytných indikátorů FSC lesního hospodaření. V rámci této kontroly pak do skupiny přistoupily i zmíněné tři obce. 

Výhodnější podmínky pro prodej

Mimo environmentálních a sociálních přínosů však Lesy města Zlín získají díky certifikaci FSC také finanční bonus za dřevo dodané společnosti Ikea. Tato společnost bude pro své výrobky do roku 2020 zpracovávat pouze dřevo s certifikátem FSC nebo recyklovanou surovinu. 

„Těší nás přístup nových vlastníků, který je krásným příkladem toho, že i při vlastnictví malého lesa je možné se chovat odpovědně a hospodařit šetrným způsobem. Věřím, že se brzy objeví další vlastníci lesů, kteří se rozhodnou pro certifikaci FSC, “ dodává Tomáš Duda, ředitel FSC ČR.


Malým lesním majetkům (do 500 ha), tzv.  SLIMF (Small and Low Intensity Managed Forests) vychází FSC vstříc zmíněnou skupinovou certifikací, která snižuje např. i finanční a administrativní náklady. A obce Pečice (106,64 ha), Vrančice (86,53 ha) a Lesy města Zlín (378,54 ha), které se ke skupinové certifikaci připojily, tím deklarují svůj odpovědný přístup k lesnímu hospodaření a zájem o stav lesů, které jsou celosvětově nejvíce ohroženým ekosystémem.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038