Mezinárodní klimatická konference v Paříži COP21 a FSC tisknout

Ve dnech 30. listopadu až 12. prosince se konala v Paříži mezinárodní klimatická konference, jejím hlavním cílem bylo dosáhnout udržení globálního oteplování pod hranicí 2°. Každá ze zemí OSN z tohoto důvodu musela předložit plán na snižování emisí skleníkových plynů. Výsledkem několikadenních jednání bylo přijetí určité dohody o ochraně klimatu, ke které se připojily i největší emitenti skleníkových plynů – Čína, USA či Indie.

Vzhledem k tomu, že klimatické změny a globální oteplování velmi úzce souvisí také s lesními ekosystémy, připravila organizace celou řadu aktivit, které se konaly v rámci klimatické konference. Francouzské zastoupení FSC připravilo komplexní manifest, který vyjadřuje podporu cílům konference.

Vedle manifestu připravila organizace FSC také několik brožur a dokumentů, které se věnují přímo klimatickým změnám a dávají je do souvislostí s certifikací FSC. Mezi hlavní body manifestu patří oslovení národních vlád s několika požadavky:

  • přijetí opatření pro snižování emisí CO2 i v oblasti lesnictví a zemědělství
  • podpora boje proti odlesňování
  • přijetí politik, které podporují odpovědné řízení lesního hospodaření, certifikaci přísnými standardy a používání certifikovaných výrobků
  • aktivní podpora činností, které mají pozitivní vliv na přirozené funkce lesa – regulace klimatu, čištění ovzduší, zadržování vody
  • znovuzavedení aktivní účasti dotčených subjektů – včetně místních a domorodých obyvatel – na hledání kolektivního řešení problému
Výrazným vstupem přispěl na konferenci Princ Charles, který nedávno podpořil cíle a působení organizace FSC na její výroční celosvětové valné hromadě. Ve svém úvodním slovu k zástupcům zúčastněných států apeloval na svědomí a vědomí současné generace, která silně ovlivní životy generací příštích.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038