Nová zpráva o vlivu certifikace FSC v terénu tisknout

Organizace FSC publikovala shrnutí poznatků o vlivu a dopadech certifikace FSC v lesích a na lesy. Jde o přehled zjištění nezávislých výzkumů respektive citací ze 180 vědeckých zpráv, akademických žurnálů, knih a analýz nevládních organizací.


Výzkum ukazuje jasnou souvislost mezi FSC certifikací a pozitivními dopady na živobytí pracovníků a místních komunit, mění celosvětově správu lesů a zejména pak ekonomické a environmentální parametry lesního hospodaření.


Zpráva nazvaná „FSC v odborné literatuře a akademických studiích“ tak má odpovídat na dotazy nevládních organizací, donorů, obchodních partnerů, firem a zainteresované veřejnosti týkající uceleného shrnutí dopadů FSC certifikace. Studie je jedním z prvních výstupů Monitorovacího a evaluačního programu založeného na začátku roku 2008 s cílem hodnotit naplňování cílů FSC. Tím je prosazování ekologicky odpovědného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného lesního hospodaření. Pro organizaci FSC je průběžné zjišťování svého vlivu na zlepšování lesního hospodaření ve světě jednou z hlavních priorit. Jednou z předních priorit organizace je sledování efektivity prosazování hodnot a globálních dopadů FSC. 

Impacts report FSC


Ve studii je použito více než 180 odkazů na akademickou literaturu v odborných časopisech, publikacích, knihách, reportech a analýzách nevládních organizací. Shrnující závěr studie nazvaný „Dopad FSC na lesy – přehled publikované literatury“ byl vypracován v listopadu 2008. Nyní můžete na webových stránkách www.fsc.org najít jeho elektronickou verzi. 


 Celá zpráva je k dispozici na http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/publications/FSC_Policy_Series/Impacts_report_-_Karmann_2009.pdf.

 

Zdroj: FSC Weekly News Update, září 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038