Nově v certifikaci podnikatelů v lesním hospodářství tisknout

FSC se spojilo s Evropskou asociací podnikatelů v lesním hospodářství (ENFE) a certifikační firmou NEPCon v přípravě nového projektu, který má pomoci prosazovat a usnadnit FSC certifikaci malých lesních společností pomocí certifikace podnikatelů v lesním hospodaření (v ČR lesních akciových společností).


Projekt „Certifikace lesních dodavatelů (CeFCo)“ podpořený z tříletého grantu Agentury pro konkurenceschopnost a inovace Evropské Unie (EACI) začal v květnu 2009. Jeho snahou bude po pilotním testování v Dánsku, Portugalsku, Švédsku a Bulharsku zavést koncepty pro certifikaci lesních akciových společností v dalších čtyřech až sedmi vybraných zemích Evropské Unie. Projekt bude blíže analyzovat jednotlivé národní standardy FSC tak, aby do nich mohly být včleněny specifické požadavky drobných vlastníků lesů.


FSC v souladu se svými globálními prioritami zavádí tento program z důvodu, že lesní certifikace je často více náročná právě pro vlastníky malých lesů než pro velké společnosti. V současnosti je velká část evropských lesů, obhospodařovaná malými nebo středně velkými vlastníky lesů, jen málo certifikovaná. Možnost certifikace akciových společností může podnítit malé vlastníky lesů k certifikaci FSC a zároveň uvolnit současné napětí mezi objemem poptávky a nabídky po FSC certifikovaném dřevu v daném regionu.


Výstupem projektu bude zjištění, zda lesní akciové společnosti mohou být doplňující nebo dokonce nedílnou součástí systému certifikace FSC.


Zdroj: FSC Weekly News Update, červenec 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038