Novinky ve světě tisknout

Dvojciferný růst na trhu s FSC papírem do roku 2012

Nezávislá štúdia predpovedá dvojciferný rast na trhu s FSC papierom do roku 2012.

Analýza trhu s certifikovaným papierom pod názvom Global Markets for Chain-of-Custody Certified Papersm poukázala až na 128% rast spotreby FSC papiera medzi rokmi 2006 a 2007. Podľa uvedenej správy predpoklad rastu bude pokračovať až na 6,5 miliónov ton v roku 2012, čo predstavuje 48,7% rast. Záujem o FSC certifikáciu spracovateľského reťazca v papierenskom priemysle vo svete výrazne narastá hlavne v posledných rokoch, najmä v dôsledku zvýšeného povedomia koncových zákazníkov a veľkoobchodníkov s papierom. Aj keď je vo svete vyše 50 certifikačných schém pre obhospodarovanie lesov, FSC je najdôveryhodnejší systém pre zákazníkov, obchodníkov, spracovateľov a aj environmentálne organizácie.FSC má v súčasnosti vedúce postavenie na trhu s certifikovaným papierom a túto pozíciu by si malo zachovať aj v budúcnosti. Global Markets for Chain-of-Custody Certified Papers zverejnila spoločnosť Pira International sídliaca v Londýne, ktorá vykonáva prieskumy, analýzy trhu a vykonáva tiež predpovede vývoja trhov v budúcnosti.

Zdroj: Certified Wood Update


zpět na přehled