Novinky ve světě tisknout

FSC stále jedničkou, potvrzuje WWF

Světový fond ochrany přírody (WWF) v únoru 2009 zveřejnil svoje stanovisko k revizi systému řízení certifikačního systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Ve stanovisku potvrzuje, že certifikační systém FSC stále nejlépe a jako jediný splňuje požadavky největší nevládní ekologické organizace na světě.

Světový fond ochrany přírody spolu s odborníky Světové banky připravili v červnu 2006 metodologii „Průvodce hodnocením systémů lesní certifikace“ pro hodnocení kvality a důvěryhodnosti různých certifikačních systémů. Jednotlivá hodnocení a srovnání systémů FSC a PEFC poté vždy potvrdila postavení certifikace FSC na špici oboru.

WWF vidí přednosti systému FSC v tom, že:
• přináší významná zlepšení lesního hospodaření přímo v lese,
• zachovává rovnovážné zastoupení všech hlavních zájmových skupin,
• je založeno na věrohodných a nezávislých auditech,
• nezavádí konflikt zájmu při certifikačních rozhodnutích,
• zahrnuje transparentní zprávy z auditů a rozhodovací procedury,
• chová se konzistentně v různých zemích.

Podle WWF FSC potřebuje vylepšit praxi používání tzv. obecných standardů v zemích, kde nejsou národní standardy FSC. PEFC naproti tomu musí vylepšit celou řadu aspektů fungování certifikačního systému, jako je transparentnost v rozhodování a uveřejňování zpráv z auditů, vyrovnané zastoupení zájmových skupin v diskusi i při rozhodování a také schopnost prokázat zlepšení v samotné praxi lesního hospodaření.

WWF i nadále spatřuje význam důvěryhodných systémů lesní certifikace jako nástroje k prosazování odpovědného lesního hospodaření. Celé stanovisko WWF a několik dalších předchozích srovnání různých certifikačních systémů ze strany WWF a Světové banky najdete na http://www.fsc.org/news.html?&tx_ttnews[tt_news]=96&tx_ttnews[backPid]=22&cHash=190aefaf50.

Zdroj: FSC International a WWF, únor 2009


zpět na přehled