Novinky ve světě tisknout

Revízia FSC princípov a kritérií

Princípy a kritériá sú jedným zo základných dokumentov FSC, v ktorom je zadefinovaná filozofia dobrého obhospodarovania lesov.

Hoci je v súčasnej verzii niekoľko odlišností oproti pôvodnému dokumentu, ktoré sa vykonali na základe hlasovaní valných zhromaždení FSC, je treba dodať, že počas 15-tich rokov existencie FSC princípov a kritérií, tieto nikdy neboli podrobené dôkladnejšej revízii, ktorej by predchádzalo širšie pripomienkovanie. Aj preto sa FSC rozhodlo v tomto roku vykonať revíziu FSC princípov a kritérií, pričom sa postupuje podľa na tento účel schválenej metodiky. Súčasťou revízie sú aj konzultácie so záujmovými skupinami. V súčasnosti je pripomienkovanie už ukončené a pripomienky do návrhu dokumentu zapracúva FSC rada riaditeľov. Výsledný dokument má byť schválený na Valnom zhromaždení FSC, ktoré sa bude konať v novembri 2008 v Kapskom meste (Južná Afrika).


Zdroj: FSC International, August 2008


zpět na přehled