Nový FSC standard pro zpracovatelský řetězec upřesňuje sociální požadavky tisknout

Dne 21. července 2011 FSC zveřejnilo novou verzi certifikačního standardu pro zpracovatelský řetězec CoC (FSC-STD-40-004 V2-1), která jednoznačně definuje sociální požadavky Pravidel asociování (spojování jména) subjektu s FSC. Standard rovněž upřesňuje podmínky bezpečnosti a zdraví zaměstnance.


FSC je prvním celosvětovým certifikačním systémem, který požaduje, aby držitelé certifikátu respektovali sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky založené na Deklaraci ILO o základních principech a právech při práci (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998). Ty jsou podrobně vysvětleny v Pravidlech asociování (spojování jména) subjektu s FSC (Policy for the Association of Organizations with FSC), která byla stanovena předsednictvem FSC (FSC Board of Directors) v červenci 2009.

Podle inovovaného standardu držitelé certifikátu CoC deklarují své závazky ke zdraví a bezpečnosti zaměstnance a odmítají porušení jakéhokoliv aspektu uvedeného v Deklaraci ILO o základních principech a právech při práci. Jednoznačným začleněním těchto požadavků FSC usiluje o zdůraznění respektu k právům zaměstnance.

Držitelé certifikátu jsou také povinni deklarovat, že se nepodílí přímo či nepřímo na  nelegálním odlesňování, obchodování s nelegálním dřevem či produkty lesa a že nedochází k porušování tradičních a lidských práv během lesnických zásahů ani k ničení lesů s vysokou ochranářskou hodnotou. Certifikát je rovněž potvrzením, že se jeho držitel nepodílí na závažných přeměnách lesa na plantáže nebo plochy s jiným než lesnickým využitím a nezavádí geneticky modifikované organismy během lesnických zásahů.

Nová verze standardu pro řetězec CoC vstupuje v platnost 1. října 2011. Více informací zde. (verze FSC-STD-40-004 V2-1) Dotazy směřujte na  Policy and Standards Unit


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038