Nový standard označení FSC výrobků přináší výhody držitelům certifikátů tisknout

FSC schválilo nový standard  ochranného značení FSC výrobků s cílem posílit jednotnost v užívání ochranné známky v souladu se současnými požadavky trhu. Tento standard by měl umožnit držitelům certifikátů snadněji propagovat jejich výrobky zákazníkům.


Od roku 2004, kdy byl uveden první standard tohoto druhu se významně zvýšila různorodost FSC certifikovaných výrobků, což ukázalo na nutnost jeho revize. Potřeba jednoduchého průvodce, stejně jako nové požadavky trhu, vedly v roce 2009  Radu ředitelů FSC k vytvoření přehledu těchto standardů ochranných známek. 


Tyto standardy pak byly seřazeny do jednoho dokumentu nazvaného „Požadavky pro užívaní ochranné známky FSC držitely certifikátu“, který zahrnuje způsob značení výrobků, využívání loga pro propagační účely a další ravidla vizuální identity značky. 


Standard uvádí nový design značky FSC, kterým budou výrobky označovány od okamžiku, kdy vstoupí v platnost, což bude 1. března 2010. Např. dosavadní tři různé varianty označení FSC Mixed Sources jsou v novém standardu nahrazeny pouze jedním možným označením, které je navíc spojeno s jednoduchým textem pro zákazníky. FSC také uvádí nové pravidla pro užívání tzv. mini- označení, což by mělo posílit jednotnost v použití znaky na malých certifikovaných výrobcích. 


Mezi dalšími změnami standard používání ochránné známky FSC uvádí nový reklamní design, který zahrnuje všechny požadavky v jednom formátu a který zároveň možné stáhnout z příbuzné webové stránky.  FSC také uvádí typ licenčního kódu ochranné známky stejný pro všechny možná použití značky.


Po vydání tohoto standardu pro certifikované uživatele bude FSC v této činnosti pokračovat a dalším cílem bude vytvoření standardu pro používání značky FSC necertifikovanými uživateli. Ten by měl být hotov během roku 2010.

Zdroj: FSC International, leden 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038