Organizace FSC se zúčastnila Světového obchodního lesnického sympózia tisknout

Organizace FSC byla součástí Světového obchodního lesnického sympózia (Global Business of Forests Symposium, GBOF). První světové setkání svého druhu se konalo 28. listopadu v Londýně jako součást druhého Světového obchodního sympózia o biodiverzitě (Global Business of Biodiversity Symposium). Výkonný ředitel FSC Andre de Freitas hovořil na dvou sezeních o zajištění udržitelnosti celulózy, papíru a dřevěných obalů a o inovativním přístupu k řízení rizik a využití příležitostí pro biologickou rozmanitost.

 Přední odborníci a zástupci podniků z celého světa hovořili  o klíčových otázkách životního prostředí, aby zvýšili povědomí o nových příležitostech pro podnikání a průmysl. Byla to vynikající příležitost poslechnout si názory renomovaných představitelů oboru, setkat se s mnoha vedoucími představiteli z veřejného a soukromého sektoru, a podílet se na diskusích.

Mezi mluvčími vystoupili přední představitelé z Velké Británie a z mezinárodního prostředí, včetně Caroline Spelmana, státního tajemníka pro oddělení britského životního prostředí, výživy a záležitostí venkova a Karla Falkenberga, evropského komisaře pro životní prostředí. Přítomni byli také přední zástupci Fóra spojených národů o lesích (UNFF), Úmluvy o biologické rozmanitosti, Programu spojených národů o životním prostředí (UNEP), Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a mnoho dalších předních ekologických organizací, samozřejmě včetně FSC. Vedoucí představitelé britské Komise pro lesnictví a Národní správy majetku se rovněž zúčastnili stejně jako velké množství mediálních zpravodajů.                                     

Podnikatelská komunita byla zastoupena globálními představiteli jako např. PricewaterhouseCoopers, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, United Utilities Group, PepsiCo, Danone, BP, Dow, BASF a mnoho dalších. Závěrečné debaty o hodnotě přírodního kapitálu pro podnikání se zúčastnil Ministr pro životní prostředí Indonésie.

Zdroj: www.fsc.org, 7. listopadu 2011Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038