Pokrok ve vytváření online platformy - systému elektronického oveření FSC výrobků tisknout

Forest Stewardship Council (FSC) a Historic Futures Ltd (HF) navázali partnerství s cílem vyvinout nový softwarový systém – online platformu pro elektronické oveření FSC výrobků (FSC Online Claim Platform - OCP). Tato platforma je navrhována tak, aby rychleji a efektivněji ověřovala FSC prohlášení odpovídající rozsahu a růstu systému FSC.

 

Bylo založeno nové online forum (the FSC Claims Forum), kde se mohou všechny zúčastněné strany dozvědět více o OCP. Podívat se, jak bude fungovat a poskytnout přímou zpětnou vazbu a návrhy. Fórum naleznete na www.claims-forum.fsc.org.

Odklon od administrativně náročného systému zlepšuje integritu FSC systému zpracovatelského řetězce (CoC) a nese s sebou velké výhody pro důvěryhodnost FSC. Cílem OCP je včas poskytnout ujištění o pravosti FSC prohlášení na certifikovaných produktech zejména v rámci zpracovatelského řetězce. Pro FSC systém jako celek poskytuje OCP inovativní a efektivní řešení pro udržení a zvýšení důvěry ve značku FSC a staví ji na místo světového lídra v certifikaci šetrných produktů. V neposlední řadě bude OCP cenným nástrojem pro společnosti, které chtějí prokázat shodu s legislativními nařízeními jako je EUTR (EU Timber Regulation – více také zde) a Lacey Act v USA


Na vytvoření tohoto nástroje se FSC spojilo se společností Historic Futures, světovou špičkou v oblasti designu, vývoje a implementaci sledování a transparentnosti dodavatelských řetězců. Zkušenosti a technologie získané při spolupráci HF s některými z předních světových značek a obchodníků poskytuje praktické řešení pro subjekty v celém dodavatelském řetězci od primárního producenta až po maloobchodníka. Jedinečná technologická platforma HF, známá jako „String“ (struna), bude páteří FSC OCP (FSC Online Claims Platform).


Prostřednictvím neustálých vstupů a připomínek zájmových skupin FSC se HF snaží navrhnout platformu ověřující FSC prohlášení na produktech, a tak zajišťovat hodnotu celého systému FSC, držitelů certifikátů, certifikačních orgánů a prodejců. Předpokládá se, že platformu, která je právě ve vývoji, budou používat v roce 2014 všichni držitelé certifikátu. Zpětná vazba dřevozpracujícího průmyslu při jejím vytváření je tak nezbytnou podmínkou jejího budoucího fungování. A díky FSC Claims Foru existuje pro každého možnost být součástí tohoto procesu. 


Příčiny investice do rozvoje systému jsou jasné. Počet držitelů certifikátů v posledních letech strmě narůstá, nedávno byla překročena hranice 24 000 držitelů. Online dostupnost a informace garantují pravost FSC prohlášení, chrání značku FSC, zefektivňuje CoC certifikaci a nabízí nástroje usnadňující vyhovět standardu FSC. OCP umožní držitelům certifikátu FSC vydávat prohlášení o pravosti skrze online platformu, čímž bude zachována integrita FSC.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038