FSC pro obchodní řetězce a zásilkové obchody tisknout

 

Obchodní známka Forest Stewardship Council (FSC) označuje dřevo a výrobky ze dřeva pocházející ze šetrně obhospodařovaných lesů. Logo FSC umožňuje zákazníkům nakupovat dřevo a výrobky ze dřeva s vědomím, že svým nákupem nepřispívají k devastaci světových lesů. Nákup dřeva a dřevěných výrobků z certifikovaných zdrojů vytváří tržní iniciativu pro šetrné lesnické praktiky.

Pro používání a prodej FSC certifikovaných výrobků není nezbytné získat certifikát FSC. Nicméně vaši dodavatelé – obchodníci a dřevozpracovatelé v celém řetězci musí získat certifikát FSC, jestliže si přejete propagovat prodej výrobků šetrného lesnictví s logem FSC. Certifikace obchodníků je obvykle velmi krátká a rychlá.

 

Jaké jsou výhody značky FSC?

Uznání, odlišení

Jestliže budete nabízet výrobky certifikované FSC, upozorníte na environmentální politiku své společnosti a její společenskou odpovědnost (CSR).

 

Jistota pro zákazníka

Všem zákazníkům, kteří si přejí nakupovat výrobky pocházející z lesů, obhospodařovaných podle vysokých ekologických a sociálních standardů, můžete prostřednictvím certifikátu FSC dát záruku. Principy a kritéria FSC zaručují daleko víc než jen obnovu lesů po těžbě. Požadavky mezinárodního certifikačního systému FSC zahrnují shodu lesnických praktik s národní legislativou, vyšší ekologickou stabilitu lesů, ochranu přírodních druhů, sociální přínosy pro místní obyvatelstvo i zaměstnance, respekt k právům domorodých obyvatel (v zemích třetího světa) a ekonomický efekt pro lesní hospodáře.

Nezávislé ověření

Získáte ověření vašich dobrých obchodních praktik nezávislou třetí stranou. V souladu se současným rostoucím ekologickým povědomím a růstem “zeleného nakupování” si můžete být jisti, že jste na straně moderních společenských trendů.

 

 

Certifikace a používání loga FSC


Abyste si byli jisti, že určitý kousek dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa, potřebujete vědět dvě věci:

1. les, ze kterého výrobek pochází, získal certifikát šetrného lesního hospodaření a
2. dřevěný výrobek skutečně pochází z tohoto certifikovaného lesa.

Certifikační systém FSC poskytuje obě služby: certifikaci lesů a zpracovatelského řetězce dřeva.

Certifikace lesů je založena na inspekcích na lesním majetku za účelem zjištění shody jejich hospodaření s příslušným národním standardem FSC. Nezávislou kontrolu provádějí akreditované certifikační firmy.

Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva zjišťuje, zda je dřevo prokazatelně z certifikovaného lesa. Požaduje se, aby v celém řetězci zpracování výrobku z lesa až na pulty obchodů bylo certifikované dřevo označeno nebo odděleno od dřeva necertifikovaného. Cesta výrobku je opět zjišťována a monitorována akreditovanou certifikační firmou. Každý podnik, který přebere fyzické nebo legální vlastnictví nad certifikovaným dřevem či dřevěným výrobkem potřebuje certifikát zpracovatelského řetězce s unikátním certifikačním kódem.

Co musím udělat, abych mohl propagovat, že prodávám FSC výrobky?


Ujistěte se, že velkoobchodník či jiná společnost, která vám výrobek prodala má vlastní certifikát zpracovatelského řetězce FSC. To je velmi důležité, nestačí totiž pouze kopie certifikátu dřevozpracovatele. Jedinou výjimkou může být situace, kdy nakupujete výrobky prostřednictvím zprostředkovatele, který nepřebírá fyzické nebo legální vlastnictví nad certifikovaným dřevem či dřevěným výrobkem.

Příklady:

1. Zahradní centrum nakupuje ploty přímo od dřevozpracovatele s certifikátem FSC. Oplocení je již označeno logem FSC na každém balení. V tomto případě samozřejmě zahradní centrum může prodávat FSC ploty jako certifikované.


2. Zásilkový obchod chce prodávat zahradní nábytek vyrobený v Polsku. Nábytek nese certifikát FSC, ovšem obchodník dovážející nábytek do ČR nemá certifikát zpracovatelského řetězce FSC. Obchodník potřebuje získat certifikát FSC proto, aby si zásilkový obchod mohl být jistý původem výrobků a propagovat je jako certifikované.


Pro snížení nákladů na certifikaci se zpracovatelé a obchodníci mohou sdružovat do skupin a zažádat akreditovanou certifikační firmu FSC o tzv. skupinou certifikaci zpracovatelského řetězce. Seznam certifikačních firem najdete zde.

Jak lze vyhledat certifikované dodavatele FSC výrobků?


Pokud se jedná o české firmy, jejich aktualizovaný seznam najdete na internetových stránkách FSC ČR (www.czechfsc.cz pod odkazem “FSC ČR” a “certifikáty v ČR”). Úplné údaje o certifikovaných dodavatelích z celého světa najdete ve vyhledávači internetové databáze na www.fsc-info.org. Můžete zde hledat podle výrobků či země původu a také zde můžete zjišťovat zda má váš dodavatel FSC certifikát a jaké je jeho číslo.

Poradenský servis


Kancelář FSC ČR, česká pobočka mezinárodní organizace FSC, je tady, aby vám zodpověděla všechny dotazy týkající se systému FSC, včetně ověřování certifikátů vašich dodavatelů a jejich výrobků. Můžeme připravit školení pro vaše dodavatele, stejně jako vám poskytnou konzultace o používání loga a ochranné známky FSC. Více zde.

 

FSC ČR, o. s.
Poděbradova 111
612 00 Brno
tel./fax: + 420 545 211 383
e-mail: info@czechfsc.cz

 

FSC-SECR-0038
FSC Trademark © Forest Stewardship Council A.C. 1996