Proč je důležité kupovat tropické dřevo pouze ze odpovědných zdrojů tisknout

Myšlenka nákupu výrobku vyrobeného z tropického dřeva vyvolává před očima řady zákazníků i obchodníků v Evropě a Americe živou představu obřích lesních ploch vypleněných kvůli nelegální těžbě dřeva a konstantního nebezpečí, které v takových lesích hrozí nepřebernému množství druhů exotických živočichů a rostlin. Věděli jste ale, že nákupem certifikovaného tropického dřeva můžete ve skutečnosti napomoci tomu, aby se dařilo exotické lesy a vše živé, co se v nich nachází, zachovat na mnohá další desetiletí nebo i déle?


Tento cíl si stanovilo i FSC. Naší rolí je starat se o lesy tak, aby mohly plnit ekonomické a sociální potřeby společnosti a zároveň si zachovávaly svou přirozenou biodiverzitu.

Konžská pánev se nachází v oblasti rovníkové střední Afriky. Je domovem druhého největšího deštného pralesa a také obřím centrem biodiverzity. Tento region je přirozeným životním prostředím pro množství živočišných druhů jako jsou například gorily horské i nížinné, šimpanzové, sloni pralesní a další početné druhy ptáků a rostlin.

Kromě toho je Konžská pánev domovem také pro nemalou skupinu místních obyvatel, které ohrožuje chudoba a často jim chybí základní vzdělání nebo přístup ke zdravotní péči. Lidé v regionu jsou kriticky závislí na dřevu jako na zdroji pracovních míst a ekonomického rozvoje.

FSC certifikace zaručuje, že certifikované lesy jsou spravovány tak, aby v nich nedocházelo k dlouhodobému a plošnému ubývání lesních porostů a k ničení jejich přirozené biodiverzity. Velký důraz je kladen na vytváření hospodářských plánů, jež jsou základem pro odpovědnou těžbu, která bude neškodná pro ohrožené živočišné i rostlinné druhy.

Certifikaci FSC by ale nešlo označit za udržitelnou, pokud by nebylo jejím cílem být pozitivním faktorem i pro místní a původní obyvatele, kteří lesy obývají a spoléhají se na ně jako na zdroj jídla či jako na místo pro naplnění jejich spirituálních a kulturních potřeb. Jedním ze základních požadavků FSC certifikace je tedy přirozeně i to, že místní komunity musí být zahrnuty v rozhodovacích procesech o osudu lesa, ve kterém žijí, a mají možnost v lese pracovat bezpečně a v souladu s pravidly Mezinárodní organizace práce. To znamená, že místní obyvatelé FSC certifikovaných lesů mají možnost využívat veškerých spirituálních a kulturních funkcí lesa a zároveň z něj ekonomicky profitovat. Místní komunity navíc často užívají výhod i dalších sociálních benefitů jako jsou vzělávací a zdravotní střediska, která jsou domlouvány v rámci certifikační procesu.

Certifikace tedy v důsledku pomáhá jak lidem, tak i samotným lesům. To však nestačí. Udržitelnost lesního hospodaření je podmíněna také dostatečným ekonomickým ziskem certifikovaných lesních podniků. Třetí dimenze certifikace FSC jako nástroje proti odlesňování pralesů spočívá v zajištění toho, že lesní podniky čerpají ekonomické výhody na základě toho, že ve svých lesích dodržují pravidla FSC a hospodaří zodpovědně. K naplnění tohoto cíle slouží iniciativa FSC, která spočívá ve vytváření prostoru pro propojení lokální a mezinárodní poptávky po FSC materiálech a produktech, které se v jednotlivých certifikovaných lesích těží.

Studie Mezinárodního centra pro lesnický výzkum z roku 20141 zjistila, že FSC certifikované lesní správy v Konžské pánvi poskytovaly místním obyvatelům více výhod než ty necertifikované. Konkrétně v nich byly lepší pracovní podmínky a lepší životní podmínky pro místní komunity, aktivnější lokální instituce a širší možnosti pro sdílení všeobecných benefitů. Další studie od Wildlife Conservation Society v Gabonu2 pak konstatovala, že certifikované lesní porosty zajišťují na jejich území lepší ochranu a péči o zvířata ve volné přírodě. FSC vnímá výsledky obou těchto studií jako pozitivní znak toho, že naše snaha o zlepšení života zvířat i lidí v lesích má smysl.

Z výše uvedeného je zřejmé, že házet všechny výrobky z tropického dřeva do jednoho pytle, může být fakticky zavádějící a v některých případech dokonce kontraproduktivní. Namísto toho by mělo být naším cílem vytvářet stabilní trh pro produkty, které pocházejí ze zodpovědně spravovaných lesů v regionech jako je Konžská pánev. Tímto způsobem totiž zajistíme, že stále více lesních podniků se bude k certifikaci FSC přidávat a tím pádem plnit i její základní kritéria. Místní komunity a obyvatelé budou těžit z ekonomických výhod, které jim jejich lesy poskytují a zároveň je pomůžou zachovat pro nespočet dalších generací. Lesy, a druhy živočichů a rostlin, které v nich žijí, tak zůstanou zachovány na věky věků.

FSC certifikace chrání nejen zákazníky ale i samotné podnikatele, aby se nevědomky nestali součástí nelegální těžby nebo nelegálního obchodu se dřívím. Dosahuje toho pomocí auditů, které vykonávají nezávislé auditní společnosti, které kontrolují všechny držitele certifikátu a zajišťuje dodržování striktních pravidel, která jsou definována ve standardech FSC.

Vláda Gabonské republiky vloni oznámila, že se zasadí o to, aby veškeré lesní majetky v Gabonu byly do roku 2022 FSC certifikované. Je to odvážný a důležitý krok vstříc zajištění dostatečné nabídky zodpovědně vytěženého dřeva na světovém trhu. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi komplikací a provozních problémů, které takto plošný krok může zahrnovat, je FSC již nyní ve spojení s Gabonskou vládou a společně se snažíme zajistit co nejhladší a nejjednodušší přechod místních lesních správ pod certifikát FSC.

1: Cerutti, P.O., Lescuyer, G., Tsanga, R., Kassa, S.N.,Mapangou, P.R., Mendoula, E.E., et al. (2014). Social impacts of the Forest Stewardship Council certification: An assessment in the Congo basin. doi:10.17528/cifor/004487
2: https://africa.fsc.org/preview.evaluation-of-the-management-of-wildlife-in-the-forestry-concessions-around-the-national-parks-of-lop-waka-and-ivindo-gabon.a-27.pdf

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038