Report z výukového programu FSC ČR tisknout

Výukový program FSC ČR doposud proběhl v jedenácti opakováních. Celkem se programu doposud zúčastnilo 158 žáků a shlédlo jej sedm vyučujících. Během letních prázdnin proběhly inovace, s nimiž byl program prezentován a zároveň realizován na XVIII. veletrhu výukových programů v Medlově, který pořádalo sdružení Pavučina ve spolupráci se sdružením Rezekvítek. Této realizace se zúčastnilo 26 vyučujících a pracovníků různých NNO a školských zařízení, kteří poskytli cennou zpětnou vazbu. Zároveň byla poskytnuta vazba ze strany neúčastnícího se pozorovatele z řad pracovníků Pavučiny. Na základě jejich připomínek a doporučení se program dotváří.


Teoretická část výuky probíhá v interiéru školy, terénní část pak v certifikovaném lese FSC. Prozatím byly vytvořeny dvě trasy (okolí NPR Hádecká planinka a okolí Bílovic nad Svitavou). Trasy byly později zkráceny a čas ušetřený na trase byl nahrazen aktivitami.

Výukový program FSC ČR, Hády


Největší zájem a poptávka je bezesporu po terénní části výukového programu, na které se podílí rovněž lesník. Vyučující oceňují nesporný přínos podílu lesníka na výuce. Žáci mají možnost bezprostředního kontaktu s pracovníkem lesa a neformální a přátelský vztah lesníka během programu umožňuje otevřenou a spontánní komunikaci. Nenásilnou formou je tak žákům prezentováno přírodě blízké hospodaření a šetrný přístup k lesům.

Výukový program FSC ČR, Hády


Nejčastěji se výukového programu účastnili žáci ze základních škol městské části Líšeň. Další realizace výukového programu proběhnou v okolí Bílovic na Svitavou. Zájem je i o realizace výukového programu během školy v přírodě.

Přehled doposud realizovaných termínů:

a) školní rok 2010/11:

•    3.5. ZŠ Novolíšeňská, 8. tř. - 14 žáků
•    6.5. ZŠ Novolíšeňská, 9. tř. - 11 žáků
•    11.5 ZŠ Měnín, 9. tř. - 19 žáků
•    21.6. ZŠ Bílovice n. S., 8.tř. - 16 žáků
•    22.6. ZŠ Bílovice n. S., 9.tř. - 19 žáků
•    23.6. ZŠ Horníkova Líšeň, 8.tř. - 25 žáků
•    24.6. ZŠ Horníkova Líšeň, 9.tř. - 24 žáků
•    27.6. ZŠ Horníkova Líšeň, 8.tř. - 14 žáků

b) školní rok 2011/12:

•    12.9 ZŠ Novolíšeňská, 7. roč. – 12 žáků
•    15.9 ZŠ Novolíšeňská, 8. roč. – 11 žáků
•    20.9. ZŠ Novolíšeňská, 9. roč. – 12 žáků

Podívejte se, jak výukový program vypadá na dalších fotografiích. Zúčastněte se, přihlaste i svoji školu a neváhejte nás kontaktovat!

 

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038