Revize Českého standardu FSC tisknout

Během letošního prvního pololetí bude dokončena revize zásadního dokumentu pro certifikaci lesního hospodaření v České republice systémem FSC - Českého standardu FSC. Do letošního léta proběhnou 2 setkání Standardizační komise FSC ČR. Standardizační komise je složena z šesti členů sdružení FSC ČR. Každá ze tří zájmových sekcí (ekonomická, sociální a ekologická) si zvolí dva zástupce, kteří revizi standardu dokončí. Mezi dvěma setkáními standardizační komise bude probíhat veřejná konzultace, kdy bude aktuální verze revidovaného standardu zveřejněna na stránkách FSC ČR a bude k dispozici veřejnosti k připomínkování.


 

Před začátkem letních prázdnin by měla předložena finální verze revidovaného standardu Valné hromadě FSC ČR k diskusi a schválení. Následně bude revidovaný standard odeslán do Bonnu ke schválení mezinárodním centrem FSC.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038