Rozšíření FSC certifikace do dalších oblastí spojených s ochranou lesů tisknout

Od svého založení v roce 1993 se FSC podařilo sice výrazně etablovat a získat uznání společností a firem na trhu, certifikát však zůstává stále limitován svým zaměřením na „dřevěné“ produkty. Proto FSC se na svém Valném shromáždění rozhodlo rozšířit FSC certifikaci o další aspekty. Tento krok umožní rozšířit FSC standardy tak, aby mohly být uplatněny na rozvíjející se oblasti ochrany biodiverzity a dalších služeb týkajících se ekosystémů. Cílem je rozšíření a přijetí FSC systému jako osvědčeného nástroje pro dobře obhospodařované lesy i v jiných oblastech než je pěstování a zpracování dřeva.
 
Čtyřletý projekt, financovaný celosvětovou environmentální organizací Global Environmental Facility (GEF) má celkový rozpočet zhruba 7 milionů dolarů a bude řízen ústředím FSC z Bonnu. Lokální partneři a podílníci pomohli stanovit různé prototypy – tři v Asii (Vietnam - 37.000 ha, Nepál – 57.000 ha, Indonézie 475.000 ha) a jeden v Jižní Americe (Chile – 320.000 ha). Klíčovým úkolem je zaměřit se na FSC certifikaci v těchto oblastech. Hlavními činnostmi bude zachycení atmosférického uhlíku a jeho konzervace, ochrana povodí, konzervace druhové rozmanitosti a rekreační služby. Hlavní výhodou FSC ve srovnání s ostatními certifikačními systémy je schopnost zahrnout tyto služby společně do jednoho certifikátu, čímž se rozšíří jeho příležitosti na trhu a omezí se náklady.

Důležitým prvkem projektu bude prověření tržního potenciálu a přijatelného obchodního modelu, který bude třeba dál rozvíjet. Tento pilotní projekt bude proto nejdříve evaluován včetně měření jeho národního dopadu. Předpokládaný začátek praktické části projektu je stanoven na září 2011.


Nejnovější informace jsou publikovány v Newsletter of the FSC General Assembly.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038