S Nory o prestižní certifikaci lesů tisknout

FSC Česká republika, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) a Světový fond ochrany přírody Norsko (WWF Norsko) připravují na 24. listopadu konferenci o zavádění přírodě blízkého lesního hospodaření certifikovaného systémem FSC v ČR a Norsku.

IFER        fsc         wwf

Cílem konference bude:

- informovat subjekty lesnicko-dřevařského sektoru a ochrany přírody České republiky o zkušenostech ze zavádění požadavků Českého standardu FSC a jeho probíhající revizi
-  výměna zkušeností s norskou stranou.

V rámci konference vystoupí čeští a norští odborníci s příspěvky na téma praktických zkušeností se zaváděním přírodě blízkého lesního hospodaření podle požadavků mezinárodního systému FSC. Část programu bude věnována informování zúčastněných o stavu vznikajícího národního standardu FSC pro Norsko a procesu revize Českého standardu FSC v ČR. 

Konference je určena pro české lesnické politiky, vlastníky lesů, dřevozpracujících subjektů a dalších subjektů se vztahem k lesům. Účast přislíbili také zástupci vlastníků lesů a odpovědných ministerstev z Norska. Konference proběhne v budově Ministerstva životního prostředí ČR.  Pro bližší informace prosím piště na info@czechfsc.cz.

Konference se bude konat v rámci projektu „Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle standardu FSC v České republice“. Podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.


norsko

Zdroj: FSC ČR, září 2009Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038