Startuje projekt na certifikaci dodavatelů lesních prací tisknout

Projekt s názvem CeFCo (Certifikace těžařů a dodavatelů lesních produktů - Certification of Forest Contractors) má za cíl jak usnadnit certifikaci malých lesů v soukromém vlastnictví skrze certifikaci dodavatelů lesních produktů a těžařských společností, tak nastavit pravidla a směrnice pro rozdělení požadavků certifikace mezi lesní vlastníky a těžaře či dodavatele.

První výstupy projektu byly prezentovány na semináři vlastníků a těžařů v Dánsku v prosinci 2010. Výsledkem by mělo být další posílení benefitů FSC certifikace pro malé lesní vlastníky díky tomu, že budou moci najmout certifikovanou společnost zabývající se lesními pracemi, která samotným vlastníkům pomůže dílem snížit náklady a objem práce potřebné pro certifikaci.     


Projekt je zaměřen na pilotní realizace v několika evropských zemích, např. Dánsku, Švédsku, Bulharsku, Portugalsku a Španělsku. První pilotní zkoušky proběhly také díky FSC Španělsko a certifikační společnosti NEPCon v Galicii, kde zahrnovaly několik skupin malých vlastníků a dodavatelů lesnických prací. Další zemí, kde budou projekt testován v terénu a budou vytvořeny standardy spolupráce je Portugalsko. Minulý měsíc se také setkali partneři projektu v rámci diskuze nad dalším postupem implementace projektu v Švédsku. V Bulharsku pak pokračují práce nad standardy a terénními testy spolupráce vlastníků a dodavatelů.   


Projekt je koncipován jako spolupráce mezi certifikační firmou Nature, Ecology and People Consult (NEPCon), Forest Stewardship Council (FSC) a Evropskou sítí lesních dodavatelů (ENFE) a hrazen z prostředků Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace, spolu s prostředky NEPConu, dánské Forest and Nature Agency a španělské Fundación Biodiversidad.


Více informací najdete zde.

Zdroj: FSC International, říjen 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038